Tekstin koko
VALIKKO

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Ilmoitusvelvollisuus Sosiaalihuoltolain 35 § mukaan

Jos ammattihenkilö tai viranomainen (terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori tai sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva) on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, joka on sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, on ammattihenkilön tai viranomaisen tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta. Ilmoituksen voi tarvittaessa tehdä myös muu henkilö kuten kuntalainen tai muu ammattihenkilö.

Ilmoituksen voi tehdä alla olevalla lomakkeella:

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstäpdf, 213 kb

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstädocx, 63 kb

Lomake palautetaan osoitteella
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 25
92101 Raahe

Vanhuspalvelujen osalta lomake osoitetaan tulosaluejohtaja Katriina Niemelälle ja muiden sosiaalipalveluiden osalta tulosaluejohtaja Elisa Roimaalle.

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Katriina Niemelä
puh. 044 439 4692

Tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
puh. 040 135 7911