Tekstin koko
VALIKKO

Koulut

Esiopetus

Kaikille 6-vuotiaille järjestetään maksutonta esiopetusta. Se on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa opetusta. Esiopetuksessa lapsi saa taitoja, jotka valmistavat häntä peruskoulua varten. Esiopetusta järjestetään Raahessa sekä päiväkodeissa että kouluissa. Pyhäjoella ja Siikajoella kouluissa.1.8.2015 alkaen esiopetukseen osallistuvat kaikki 6-vuotiaat lapset.

Perusopetus

Suomessa kaikki seitsemän vuotta täyttäneet lapset ovat oppivelvollisia eli heidän täytyy suorittaa peruskoulu. Oppivelvollisuus päättyy, kun lapsi täyttää 17 vuotta.

Koulukuljetus

Oppilaalla on tietyin perustein mahdollisuus saada koulukuljetus. Asiasta tarkemmin:

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1 ja 2 luokan oppilaille sekä oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Koulujen erityistyöntekijät

Kouluilla on opettajien lisäksi muita työntekijöitä jotka auttavat lapsia ja perheitä tarvittaessa.