Tekstin koko
VALIKKO

Kun tarvitset tukea

Ensimmäisen lapsen odotus ja syntymä

Kun tarvitset tukea vauvan/lasten hoidossa

tai sinulla on väsymystä/unen puutetta, kun omat voimat alkavat loppua tai kun omat keinot lasten kanssa loppuvat, voit saada apua ja tukea

 • Tirlittanin perhetyöhön kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, varhaisen tuen perhetyö, vauvaperheryhmä ja ekavauvaperhetyö: http://www.ras.fi/lapsiperheiden_kotipalvelu
 • Perheneuvola tarjoaa lasten ja perheiden myönteistä kehitystä tukevaa perheneuvontaa, tutkimusta ja hoitoa. Palvelu on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsi: http://www.ras.fi/perheneuvola
 • Raahen ensi- ja turvakodilla on rytminohjausta, jonka tavoitteena on auttaa lasta (½- 2 v) löytämään normaali vuorokausirytmi.
 • Ensi- ja turvakodin avopalvelupuolella toimintatalo Sinisiivessa toimii arkipäivisin Tenavatupa klo 8.30 - 15.30 välisenä aikana.Tällöin vanhemmat voivat ennalta sovitusti tuoda lapsiaan hoitoon Tenavatuvalle. Toiminnalla mahdollistetaan vanhemmille asiointi- ja omaa aikaa. Tenavatuvan toiminnasta peritään maksu, joka on 3€/lapsi/h. Jos tarvitset Tenavatupan palveluita, soita puh. 050 329 4597.
 • Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä http://www.ras.fi/lastensuojelu
 • Lastensuojelun perhetyö on suunnitelmallista ja pitkäkestoista lapsiperheiden tukemista vanhemmuudessa, lasten kasvatuksessa ja hoidossa sekä arjessa selviytymisessä http://www.ras.fi/lastensuojelu

Kun parisuhteessa on haasteita

 • Perheasiain neuvonta auttaa ja tukee parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Palvelu on luottamuksellista, asiakkaille maksutonta ja tarkoitettu kaikille Raahen rovastikunnan sekä Pyhäjoen seurakunnan alueella. http://www.raahenseurakunta.fi/toiminta/perheneuvonta/
 • Perheneuvola auttaa kun perheenjäsenten välisissä suhteissa on huolta tai ristiriitoja tai parisuhteessa on ongelmia. http://www.ras.fi/perheneuvola
 • Turvakotipalvelut on tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille. Turvakoti tarjoaa miehille ja naisille keskusteluapua, kriisiapua, neuvontaa, ohjausta sekä tukea ja apua väkivallasta selviytymiseen.Tarkempia tietoja Raahen ensi- ja turvakoti puh. 044 282 4211

Eron kohdatessa

 • Lastenvalvoja auttaa ero- ja huoltajuusasioissa. http://www.ras.fi/lastenvalvoja
 • Oikeusaputoimistosta saa tarvittaessa oikeusapua: https://oikeus.fi/oikeusapu/oulunoikeusaputoimisto/fi/index.html
 • Eronneille ja eroa harkitseville vanhemmille sekä heidän läheisilleen järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa Eroneuvo-iltoja. Illat ovat avoimia kaikille asuinkunnasta riippumatta eikä tilaisuuksiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Illat ovat maksuttomia ja ne järjestetään Raahessa.
  Tarkempia tietoja:
  http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/eroauttaminen/#eroneuvo
  Tarkempia tietoja Raahen alueen Eroneuvoilloista saa Satu Rättyä puh. 044 439 3709, sähköposti: satu.rattya(at) ras.fi tai Päivi Sippala puh. 044 382 4210, sähköposti: paivi.sippala(at)raahenensijaturvakoti.fi
 • Raahen ensi- ja turvakodilla on tapaamispaikkatoimintaa, joka mahdollistaa lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhempansa turvallisen tapaamisen. Tapaamisten tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta.
  Lisäksi ensi- ja turvakodilla on vapaaehtoistoimijoiden toteuttamaa mieskaveritoimintaa, joka on tarkoitettu yksinhuoltajaäitien pojille. Tarkempia tietoja puh. 044 282 4211.


Kun taloudellinen tilanne on tiukka


Kun päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvät asiat huolestuttavat sinua

Kun mielenterveyteen liittyvät asiat huolestuttavat sinua

 • Mielenterveyskeskus: http://www.ras.fi/mielenterveyskeskus
 • Lisäksi mielenterveyspalveluissa on matalan kynnyksen toimintaa (depressiohoitomalli), jossa terveydenhuollon kriisihoitajalle pääsee ilman lähetettä ja depressiohoitajalle pääsee terveyskeskuslääkärin arvion perusteella.
  Kriisihoitajana toimii Merja Krankkala, puh. 040 135 8278, puhelinaika klo 13.30-14.15

Kun tarvitset apua tai vinkkejä arjen askareisiin

Raahen seutukunnan 4H- yhdistykset tarjoavat apua pieniin arjen askareisiin. Tarkempia tietoja työtehtävistä ja niiden hinnoista saat kunkin 4H yhdistyksen nettisivuilta: