Tekstin koko
VALIKKO

Kuntoutusyksikkö Kotirappu - tukea arjesta selviytymiseen

Kuntoutusyksikkö Kotirapun esitepdf, 1400 kb

Kotirapun toiminta

Kuntoutusyksikkö Kotirappu käsittää tuetun asumisen yksikön Kotirapun sekä monipuolista ohjausta ja tukea yksilö- ja ryhmämuotoisena toimintana.

Toiminnan tarkoituksena on antaa eriasteista tukea ja ohjausta yli 18- vuotiaille mielenterveyskuntoutujille muuttuvissa elämäntilanteissa Raahen seutukunnassa. Tavoitteena on omien voimavarojen löytäminen ja niiden käyttöönotto, jotta mahdollisimman itsenäinen selviytyminen kotona ja kodin ulkopuolella toteutuu. Kotirappu tarjoaa lisäksi yhteisöllisyyttä, vertaistukea, lääkehoitoa, ateriapalvelun ja mahdollisuuden intervallihoitoon.

Kuntoutus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja kuntoutuksen etenemistä arvioidaan.

Psykiatrinen kotikuntoutus

Psykiatrinen kotikuntoutus on tukea ja ohjausta arkeen. Tavoitteena on kuntoutujan arjen taitojen, voimavarojen sekä hyvinvoinnin vahvistaminen, niin että kuntoutuja voimaantuu ja tuen tarve vähenee. Toiminnallisten menetelmien lisäksi kuntoutujan kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan supportiivisten keskustelujen sekä lääkehoidon toteutuksen ja seurannan avulla.

Kotikuntoutus toteutuu kuntoutujan kotona ja hänelle merkityksellisessä toimintaympäristössä.

Kotirapun virike- ja ryhmätoiminta

Erilaiset toiminnalliset ryhmät painottuvat mm. psykoedukaatioon, liikuntaan, sosiaalisten taitojen harjoittelemiseen ja kädentaitoihin. Ryhmät kokoontuvat Kotirapun tiloissa ja lähiympäristössä. Ryhmämuotoiset toiminnat tarjoavat mahdollisuuden yhteisöllisyyteen, vertaistukeen ja itsensä toteuttamiseen mielekkäällä tavalla.

Avotyötoiminta

Avotyötoiminta räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeista. Sen tavoitteena on arjen rytmittäminen ja kuntoutujan toimintakyvyn edistäminen mielekkään ja merkityksellisen työtoiminnan kautta. Avotyötoimintaa voidaan räätälöidä mm. kaupungin, kuntayhtymän tai yritysten kautta järjestyviin työpaikkoihin.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä joka on suunnattu neuropsykiatrisille asiakkaille (ADHD, ADD, Asperger, oppimisvaikeudet). Valmennusmenetelmät tukevat erityisesti puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja. Tavoitteena on parantaa mm. arjen hallintaa, heikkoa ajan ja rahan käyttöä ja epäjärjestelmällisyyttä sekä rakentaa uusia kykyjä ja vahvistaa taitoja valmennettavan eri elämänalueilla.

Kotirapun intervallihoito

Kotirapun intervallihoitoon ohjautuvat kuntoutujat pääosin sosiaalisin perustein, kun psykiatrisella vuodeosastolla toteutuva intervallihoito ei ole ensisijainen hoitopaikka. Kotirapun intervallihoidon tavoitteena ovat kuntoutujan psyykkisen voinnin kohentuminen, toimintakyvyn edistäminen yhteisöllisin ja toiminnallisin menetelmin sekä lääkehoidon seuranta.

Kotirapun lääkehoito

Lääkejako dosetteihin voi toteutua apteekin tai Kotirapun kautta. Lisäksi Kotirappuun voidaan sopia valvottu lääkkeenotto sekä injektiot. Lääkehoitoon sisältyvät myös kuntoutujien motivoiminen säännölliseen lääkehoitoon sekä lääkehoidon vaikuttavuuksien seuranta.

Kiertävä sairaanhoitaja

Psykiatrisen kotikuntoutuksen päätyttyä lääkehoidon ja voinnin seurantaa voidaan jatkaa tarpeen vaatiessa kiertävän sairaanhoitajan kotikäyntien kautta.

Hakeminen

Kuntoutusyksikkö Kotirapun palveluihin on oma hakemuksensa, jonka voit täyttää yhdessä esimerkiksi omahoitajasi kanssa.

Voit myös olla suoraan yhteydessä vastaavaan sairaanhoitajaan Maarit Kestilään, sosiaaliohjaaja Tanja Kippolaan tai toimintaterapeutti Katja Pietarilaan.

Yhteystiedot

Osoite
Seminaarinkatu 4 B
92100 Raahe

puh. 040 135 7854

Vastaava hoitaja
Maarit Kestilä
puh. 040 135 8185

Samuli Mattila
puh. 040 135 7789

Jarkko Nikula
puh. 040 830 3130

Kati Kunnasmäki
puh. 040 830 3131

Meri Järvenpää
puh. 040 135 8336

Miia Rönkkö
puh. 040 135 8246

Päivi Paakkari
puh. 040 830 3151

Saila Paloranta
puh. 040 830 3129

Tulosyksikköjohtaja
Jyrki Seppä
puh. 044 439 4766