Tekstin koko
VALIKKO

Terapiapalvelut lapsille

Puheterapian tavoitteena on antaa lapselle mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon ja kouluun.
http://www.ras.fi/lastenpuheterapia

Toimintaterapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta saavuttamaan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia.
http://www.ras.fi/lastentoimintaterapia

Ravitsemusterapia: Ravitsemussuunnittelijalta saa luotettavaa ja ajantasaista tietoa ravitsemuksesta, ravitsemuksen ja terveyden välisistä yhteyksistä sekä eri sairauksien ehkäisystä ja hoidosta ravinnon keinoin.
http://www.ras.fi/ravitsemusterapia

Alueen yksityisistä terapiapalveluista voit hakea tietoa internetistä.