Tekstin koko
VALIKKO

Omavalvontasuunnitelmat

Sosiaalihuoltolain 47§:n mukaan sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Omavalvonta on koko työyhteisön toteuttamaa jatkuvaa toiminnan laadun varmistamista ja kehittämistä. Sen tarkoituksena on osaltaan tukea sosiaalihuollon henkilöstöä laadukkaiden, turvallisten ja asianmukaisten palvelujen toteuttamisessa, edistää toiminnan kehittymistä, mahdollistaa epäkohtiin puuttuminen aiemmin ja ehkäistä jälkikäteisen oikeusturvan tarvetta. Sekä toimintayksikön henkilökunnalla että asiakkailla on mahdollisuus kertoa käsityksensä yksikön toiminnasta ja mahdollisista epäkohdista.

Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä ja sen toteutumista on seurattava säännöllisesti.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän vammaispalvelujen yksiköiden omavalvontasuunnitelmat:

Niittykotipdf, 281 kb

Antinkangaspdf, 239 kb

Kaarnakoti ja Käenpesäpdf, 284 kb

Kompassidocx, 128 kb

Paja-Pehkola pdf, 289 kb

Toimintakeskus Kuuttipdf, 265 kb

Vammaispalvelujen omavalvontasuunnitelmapdf, 263 kb

Yhteystiedot

Tulosyksikköjohtaja
Juha Kähkönen
puh. 044 439 3752