Tekstin koko
VALIKKO

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus

Kun vanhempainvapaat on käytetty, lapsiperhe voi valita varhaiskasvatuspalveluista lapselleen/lapsilleen yhden seuraavista vaihtoehdoista:

  • kotihoidon tuki
  • kunnallinen päivähoito
  • yksityinen päivähoito (yksityisen hoidon tuki)

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Kotihoidon tukea voi hakea vanhempi tai muu huoltaja, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa eikä ole hakenut lapsensa hoidon järjestämiseksi yksityisen hoidon tukea.
http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen_kotihoidon-tuki

Kunnallisia varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatushakemus tulee jättää 4 kk ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta eikä hoidon tarve ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarvetta. Varhaiskasvatuspaikkoina on haettavissa, päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkoja sekä Raahessa ja Pyhäjoella myös ryhmäperhepäivähoitopaikkoja.

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen:

Lisäksi Raahen kaupunki tarjoaa leikkitoimintaa 3-5 vuotiaille lapsille kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Leikkitoimintaan haetaan erillisellä hakemuksella ja toimintaan osallistumisesta peritään lukukausimaksu
Perjantaisin leikkitoiminnassa on avointa toimintaa kaikilla raahelaisille lapsille vanhempineen. Perjantain toiminta on perheille maksutonta.
https://www.raahe.fi/kunnallinen-varhaiskasvatus/leikkitoiminta-avoin-paivakoti

Esiopetus

Kaikille 6-vuotiaille järjestetään maksutonta esiopetusta. Se on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa opetusta. Esiopetuksessa lapsi saa taitoja, jotka valmistavat häntä peruskoulua varten. Esiopetusta järjestetään Raahessa sekä päiväkodeissa että kouluissa. Pyhäjoella ja Siikajoella kouluissa. 1.8.2015 alkaen esiopetukseen osallistuvat kaikki 6-vuotiaat lapset.

Kehityksen ja oppimisen tuki

Tilanteissa, joissa herää huoli lapsen kehitykseen tai käyttäytymiseen liittyen, voi saada tukea:

  • Raahe:Kiertävä erityslastentarhanopettaja ja AAC-ohjaaja käyvät säännöllisesti hoitopaikoissa ohjaten ja tukien kehityksen ja oppimisen asioissa.
    https://www.raahe.fi/varhaiskasvatus/kehityksen-ja-oppimisen-tuki
  • Siikajoki: Varhaiserityisopettaja käy säännöllisesti hoitopaikoissa ohjaten ja tukien kehityksen ja oppimisen asioissa.
  • Pyhäjoki: Koulujen erityisopettajat antavat tarvittaessa tukea ja apua.

Yksityinen päivähoito

Yksityisestä päivähoidosta saa tietoja :

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta. Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi/lapsia, jota/joita hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.
http://www.kela.fi/vanhempainvapaan-jalkeen_yksityisen-hoidon-tuki