Tekstin koko
VALIKKO

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö tarjoaa yksinasuville ja perheille sosiaalityön palveluita. Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä.

Tavoitteena on taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistäminen.

Sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle voi varata ajan, kun tarvitaan ammatillista tietoa, ohjausta ja neuvontaa:

  • sosiaalipalveluista ja -etuuksista
  • perhe-elämän ristiriitatilanteissa
  • erilaisten kriisien kohdatessa
  • elämän muutostilanteissa
  • taloudellisen tilanteen selvittämisessä
  • työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa
  • terveyteen ja kuntoutumiseen liittyvissä asioissa
  • päihdeongelman ratkaisemisessa
  • asunnottomuudessa

Aikuissosiaalityön palvelut on tarkoitettu kaikille kunnassa vakinaisesti oleskeleville. Palveluun pääsee ottamalla yhteyttä oman kunnan sosiaalipalvelukeskukseen tai sosiaalitoimistoon. Asiakkuus ei edellytä toimeentulotuen tarvetta.

Yhteyttä voi ottaa myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi. Palvelun kautta voi lähettää viestiä ja varata aikaa sosiaalityöntekijälle sekä jättää sähköisiä hakemuksia.

Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Antti Tornberg
puh. 040 135 7850

Tulosyksikköjohtaja
Elisa Roimaa
puh. 040 135 7911

Palveluesimies
Satu Kinnunen
puh. 044 439 3704