Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Hannu Kallungille sosiaalineuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti on 10.3.2017 myöntänyt sosiaalineuvoksen arvonimen kuntayhtymän johtaja Hannu Kallungille.

Hannu Kallunki on työskennellyt keskeisissä kunnallisissa tehtävissä 41 vuotta, kunnan keskushallinnon tehtävissä Pelkosenniemellä ja Kuusamossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä Kuusamossa ja Raahessa. Hänen työskentelyään on leimannut kehittämishalu ja rohkeus toimintojen uudistamiseen.

Kuusamossa Hannu Kallunki on osallistunut keskeisesti kunnan hallinto-organisaation ja johtamisen uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisprosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja toiminnan sisällölliseen uudistamiseen.

Kallunki on johtanut sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämis- ja uudistamisprosessia Raahen seudulla vuodesta 2009 alkaen sekä osallistuu nyt maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen valmisteluun asiantuntijana PoPSTer-hankkeessa.

Vuodesta 2001 Hannu Kallunki on ollut mukana maakunnallisen hyvinvointityön suunnittelussa ja johtamisessa. Valtakunnallisesti merkittävää on ollut sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyö, johon Kallunki on osallistunut lainsäädäntöä valmistelleen työryhmän jäsenenä vuosina 2009 - 2012.

Keskeistä Hannu Kallungin työlle sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä on ollut palvelujen ja palvelujärjestelmän uudistaminen sosiaalihuollollisin ja arjen tuen keinoin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Palvelutoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa hän pitää tärkeänä asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyön rakentamista eri toimijoiden kesken paikallisesti ja alueellisesti.