Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Hyvinvointikuntayhtymällä jälleen hyvä toimintavuosi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintavuosi 2017 oli jälleen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti menestyksellinen vuosi. Asiakastyytyväisyys on korkealla ja kustannuskehitys erittäin maltillista. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten keskiarvo oli 4,8 (asteikko 1-5). Palveluihin pääsee jonottamatta. Myös lääkärin vastaanoton jonot on kyetty purkamaan. Muissakin palveluissa kyetään vastaamaan palvelutarpeeseen.

Palveluja on uudistettu. Takaisinsoittopalvelun, vastaanottoaikojen tekstiviestipalvelun ja sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän käyttöönotto ovat esimerkkejä siitä, että sähköisiä palveluja kehitetään määrätietoisesti. Sähköinen omahoitoalusta NettiRassi on laajasti asiakkaiden aktiivisessa käytössä. Asiakastarpeisiin vastaamista on parannettu myös lapsiperheiden palveluohjauksella, jossa yhden yhteydenoton kautta pääsee tarvitsemiinsa palveluihin nopeasti ja joustavasti. Myös arjen apua on lisätty sekä omana toimintana että Lapsirikas-hankkeen kautta. Uutena palvelumuotona aloitti Raahen keskustassa hyvinvointipiste NeuvoRassi, jossa tarjotaan joustavasti hyvinvointineuvontaa, ohjausta ja apua kaikenikäisille asiakkaille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot eli jäsenkuntien maksuosuudet ovat kehittyneet hyvin maltillisesti. Keskimääräinen jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu vuosina 2012-2017 on ollut keskimäärin 0,6 % vuodessa. Jäsenkuntalaskutus vuodelta 2017 oli 106,2 miljoonaa euroa ja se alitti kuntien hyväksymän talousarvion 2,8 miljoonaa euroa. Hyvinvointikuntayhtymän kokonaismenot olivat 125,2 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisestä vuodesta 0,9 %. Tämä on jo neljäs vuosi, jolloin hyvinvointikuntayhtymä alittaa kuntien hyväksymän alkuperäisen talousarvion.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on omassa toiminnassaan kyennyt tekemään niitä asioita, joita sote- ja maakuntauudistuksessa tavoitellaan. Asiakastarpeista lähtevä, joustava ja avohoitolähtöinen toiminta on asiakkaiden kannalta vaikuttavaa ja myös kustannustehokasta. Tarkoituksenmukaisella työnjaolla sairaanhoitopiirin kanssa on kyetty pitämään myös erikoissairaanhoidon kustannuskehitys maltillisena.

Osaava ja toiminnan kehittämisestä kiinnostunut henkilöstö on menestyksen avain ja toimiva päätöksenteko luo vahvan pohjan pitkäjänteiselle kehittämiselle.