Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Hyvinvointikuntayhtymän asiakkaat tyytyväisiä palveluihin

Asiakkaat antoivat hyvät arvosanat hyvinvointikuntayhtymän palveluille asiakastyytyväisyyskyselyssä.

Hyvinvointikuntayhtymässä kysyttiin asiakkaiden mielipiteitä saamastaan palvelusta kahden viikon ajan marras-joulukuun vaihteessa. Kysely oli vastattavana kuntayhtymän internet-sivuilla ja eri toimipisteissä jaettiin asiakkaille palautelomakkeita täytettäväksi palvelutapahtumien yhteydessä.

Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaan mielipidettä palvelusta, kohtelusta, hoidon saatavuudesta, tiedonsaannista, asiakkaan kuulemisesta hoitopäätösten teossa, turvallisuudesta, hoidon hyödyllisyydestä ja jatko-ohjeiden selkeydestä. Lisäksi pyydetiin arvioimaan, voisiko hoitopaikkaa suositella läheisilleen. Arviota pyydettiin asteikolla 1 (huonoin)-5 (paras).

Kyselyyn saatiin yhteensä 2170 vastausta. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,84. Tyytyväisimpiä asiakkaat olevat palveluun ja kohteluun (vastausten keskiarvo 4,91).

Samaa kyselyä on käytetty vuodesta 2014 alkaen, ja joka vuosi on saatu enemmän vastauksia. Tulokset ovat olleet joka vuosi hivenen edellisvuotta parempia.

Palautetta voi antaa jatkuvasti

Kuntayhtymän toiminnan kehittämisen kannalta asiakaspalaute on meille tärkeä. Kuntayhtymän palveluihin ja toimintaan liittyvää palautetta voi antaa jatkuvasti internet-sivuilla (www.ras.fi/palaute) olevalla sähköisellä palautelomakkeella tai jättämällä kirjallista palautetta toimipisteissä oleviin palautelaatikoihin. Kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastataan siitä yksiköstä, jota palaute koskee.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014-2017

(saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla sitä)

jpg, 90 kb