Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä käynnistettiin viime vuonna ikääntyvän väestön neuvontapalvelu, joka jatkaa tänäkin vuonna NeuvoNurkka-nimisenä toimintona. NeuvoNurkassa työskentelee viisi ammattilaista, jotka tarjoavat ikäihmisille ja heidän läheisilleen palveluihin ja etuuksiin liittyvää neuvontaa puhelimitse ja sähköisesti.

Kotona asumisen tuen tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaan mukaan viime vuosi meni NeuvoNurkka-palvelun markkinoimiseen. Asiakkailla oli mahdollisuus tavata työntekijöitä kerran kuukaudessa viidessä toimipisteessä eri kuntien alueella.

Neuvontapalveluille on jatkuva tilaus ja niitä edellytetään myös vuonna 2013 vahvistetussa vanhuspalvelulaissa.
-Vanhuspalvelulakiin tehtiin vielä tämän vuoden alussa muutos, jolla tavoitellaan yhä vahvemmin sitä, että iäkkäillä henkilöillä on mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Lakimuutoksen myötä iäkkäiden henkilöiden arvokasta elämää tukeva hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Ennen pitkäaikaista laitoshoitoa tulee selvittää, voidaanko iäkkään henkilön palvelutarpeeseen vastata kotiin annettavilla palveluilla tai muilla avopalveluilla, Laulumaa tähdentää.

Laulumaan mukaan Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän keskeisenä tavoitteena on kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen.
- Kotona asumisen tuen tulosyksikössä se merkitsee, että meidän tulee kaikin keinoin edistää kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä tukea kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista. Edellä mainituilla keinoilla siirretään asiakkaiden tarvetta palveluasumisen tai hoivahoidon paikalle, Laulumaa korostaa.

NeuvoNurkan työntekijät palvelevat asiakkaita neuvontapuhelinten välityksellä ja lisäksi he tekevät tarvittaessa palvelutarpeen arviointikäyntejä asiakkaiden ja/tai omaisten pyynnöstä. Lisäksi NeuvoNurkka järjestää kevään aikana, erikseen ilmoitettavana ajankohtana, kuntakohtaiset yleisötilaisuudet ajankohtaisista aiheista. NeuvoNurkan työntekijöitä voi lähestyä myös NettiRassin kautta ja he vastaavat asiakkaille viiden arkipäivän kuluessa.

Neuvontapuhelimet palvelevat seuraavasti:

Yleinen ohjaus ja neuvonta Janne Holappa
arkisin virka-aikana, puh. 040 135 7880

Muistiasiat Anne Viirret-Rautio
ke ja to klo 8.00 – 15.00, puh. 040 135 8133

Asumispalvelut Airi Porkka
ma – ke klo 9.00 – 15.00, puh. 040 135 8116

Veteraanien palvelut Marja-Leena Sivonen
ma – ke klo 9.00 – 15.00, puh. 044 439 3754

Omaishoito ja perhehoito Eila Silfver
arkisin virka-aikana, puh. 044 439 3756