Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Lapsiperheen arjen sujuminen ja siinä tarvittava tuki ovat lähtökohta kaikissa lasten ja perheiden palveluissa Raahen seudulla. Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen tukeminen tapahtuu kotona, päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan parissa. Tämän varmistamiseksi kaikkiin palveluihin ja lasten kehitysympäristöihin on vakioitu lapsen toimivaa arkea tukeva kaksiportainen Lapset puheeksi- toimintarakenne.

Vaikka kehittämistyö on vasta aluillaan, nyt on jo nähtävissä hyviä tuloksia. Lapsen tarvitsema psyykkinen tuki voidaan tarjota osana lapsen arkea ja konkreettista apua saa aikaisempaa paremmin ilman lastensuojeluasiakkuutta. Uusien lastensuojeluasiakkuuksien määrä onkin kääntynyt selvään laskuun.

”Perheet tarvitsevat konkreettista apua arjen tilanteisiin ja siihen tarpeeseen haluamme yhdessä vastata”, sanoo kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki. ”Lapset puheeksi –toimintamalli antaa hyvän pohjan saada esille ne perheen kannalta tärkeät asiat, jotka tukevat lapsen kehitystä, mutta myös ne asiat, joissa lapsi ja hänen perheensä tarvitsee apua.”

Hyvinvointikuntayhtymän palveluiden saatavuuden varmistamiseksi on nimetty viisi palveluohjaajaa, jotka huolehtivat siitä, että mm. päivähoidon ja koulujen kautta tuleviin palvelupyyntöihin kyetään nopeasti vastaamaan.

”Olemme organisoimassa palveluja niin, että koti, päiväkoti ja koulu saavat mahdollisimman joustavasti tuen apua tarvitseville lapsille ja perheille. Hyvinvointikuntayhtymällä on 19 perhetyöntekijää, joista matalan kynnyksen kotiapuun on tässä vaiheessa kohdistettu 8 työntekijää.” kertoo palveluista vastaava yksikön johtaja Birkitta Ala-aho.

Apua tarvitsevalla perheellä on mahdollisuus saada arjen sujumiseksi välttämätöntä kotiapua puhelinsoitolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarjoama tuki tuodaan lähelle lasten ja perheiden arkea kotiin, päiväkotiin ja kouluun tarpeen mukaan räätälöitynä ja niin, että lähtökohtana on perheen kokonaistarve.

Lapset puheeksi -keskustelu tarjotaan neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa kaikille vanhemmille. Näissä keskusteluissa on mahdollisuus yhdessä arvioida lapsen arjen sujumista ja tehdä konkreettisia ja välittömiä tekoja lapsen ja koko perheen elämäntilanteen helpottamiseksi. Myös kaikissa aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluissa tullaan jatkossa käymään vastaava lasten kehitystä ja perheiden arkea koskeva keskustelu, kun lapsen vanhempi hakee apua esimerkiksi vakavan sairauden tai toimeentulo-ongelmien takia. Ensi keväänä koulutetaan mm. kaikkien terveysasemien ja koko sairaalan henkilökunta Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön osana arkista työtä.