Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymällä jälleen onnistunut vuosi – palvelut toimii ja kustannuskehitys maltillista

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä palauttaa jäsenkunnilleen jo neljäntenä vuonna peräkkäin sosiaali- ja terveydenhuoltoon budjetoitua rahaa. Jäsenkuntien (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki) maksuosuudet vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan ovat yhteensä 107,2 miljoona euroa ja se on 4,16 miljoonaa alle talousarviovarauksen. Kuntien maksuosuuksien kasvu on ollut maltillinen jo pitkään. Vuosina 2011-2016 keskimääräinen nettomenojen kasvu on 1,69 % vuodessa, joka on puolet valtakunnallisesta keskiarvosta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hyvä toiminnallinen ja taloudellinen tulos perustuu vuosia jatkuneeseen määrätietoiseen työhön, jolla sosiaali- ja terveyspalveluja on rakennettu asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja kotona pärjäämistä tukeviksi. Maltillisesta kustannuskehityksestä huolimatta palveluja on voitu parantaa muuttamalla rakennetta entistä enemmän avo- ja kotihoitoon painottuvaksi sekä kohdistamalla voimavaroja asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan. Myös sähköisten palvelujen tarjontaa on kyetty lisäämään käytössä olevan NettiRassi -omahoitopalvelun avulla. Asiakkaat ovat saamamme palautteen perusteella tyytyväisiä palveluihin ja palvelukysyntään kyetään vastaamaan hyvin.

Hyvinvointikuntayhtymän toimintakulut vuonna 2016 olivat yhteensä 126,3 miljoonaa euroa (kasvua 0,55 %) ja henkilöstöä on yhteensä 1300. Henkilöstön työhyvinvointi on säilynyt hyvällä tasolla ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet 4,5 % edellisestä vuodesta.

Kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki toteaa, että Raahen seudulla on kyetty toteuttamaan pienessä mittakaavassa se, mitä valtakunnallisessa sote-uudistuksessa tavoitellaan: palvelujen integraatio, asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut, kustannustehokkuus ja menojen kasvun taittaminen. Sote-palvelujen uudistaminen ja kustannuskasvun hillintä on pitkäjänteistä työtä, jonka toteuttaminen edellyttää määrätietoista päätöksentekoa ja koko henkilöstön aktiivista ja sitoutunutta toimintaa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kunnat sijoittuvat sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidulla kustannusindeksillä mitattuna koko maan kuntien joukossa kolmenkymmenen edullisimman joukkoon.