Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut lakisääteisiksi 1.11.2019

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut perustuvat lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) sekä asetukseen rintamaveteraanien kuntoutuksesta. 1.11.2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä kotona asumista tukevat palvelut tulevat lakisääteisiksi ja tuovat rintamaveteraanien palvelut samalle tasolle kuin sotainvalideilla. Valtio (eduskunta) myöntää vuosittain kunnille rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin määrärahaa ja kunta järjestää rintamaveteraaneille kotona asumista tukevat palvelut.

Kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Kotona asumista tukevia palveluita voi saada omassa kodissa (omakotitalo, rivitalo, kerrostalo), tehostetussa palvelutalossa tai perhehoidossa asumiseen. Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä.

Rintamaveteraanin kotona asumista tukevien palveluiden saamisen edellytyksenä on veteraaniasiamiehen asiakkaalle tekemä palvelutarpeen arvio ja palvelut järjestetään asiakassuunnitelman mukaisesti asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa.

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevina maksuttomina palveluina korvataan 1.11.2019 alkaen muun muassa:

Palvelutarpeen arvio
Maksuton kotikäynti rintamaveteraanin palvelutarpeen selvittämiseksi.

Maksuton tilapäinen ja säännöllinen kotihoito
Maksuttomat kotihoidon palvelut kuntayhtymän oman kotihoidon tai yksityisen palveluntuottajan tuottamana palvelusetelillä.

Maksuton ateriapalvelu
Maksuton ateriapalvelu joko kotiin kuljetettuina aterioina tai ateria paikan päällä syötynä palvelukeskuksissa.

Veteraanien tukipalvelut
Veteraanien tukipalvelusetelillä voidaan korvata mm. siivousta, ulkoilutusta, kylpyapua, asiointi– ja kauppa-apua, pihatyöapua ja pyykkihuoltoapua rintamaveteraanin yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja palvelusetelillä. Asiakas valitsee veteraanien tukipalvelusetelin palvelutuottajan itse Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hyväksymien palvelutuottajien joukosta. Tukipalveluna voidaan korvata myös esim. lääkkeiden annosjakelu apteekissa.

Veteraanien kuljetuspalvelu
Veteraanien kuljetuspalveluna myönnetään asiakkaan tarvitsema määrä taksimatkoja kuukaudessa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella. Veteraani voi käyttää maksuttomasti myös linja-autojen paikallisliikennettä. Linja-auton kuljetuspalveluseteleitä saa veteraaniasiamieheltä.

Päivätoiminta
Mahdollisuus päivätoimintaan päivätoiminnan aukioloaikoina.

Aurauspalvelu ja pihatyöapu
Aurauspalvelua ja pihatyöapua myönnetään asiakkaan tarpeen mukaan.

Terveyskeskus- ja poliklinikkakäynnit
Terveyskeskus- ja poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä, huomioidaan käynnin yhteydessä.

Maksuttomat turvalaitteet sekä hyvinvointiteknologiavälineistö
Turvapalvelulaitteiden (esim. turvapuhelin, ovihälytin) sekä hyvinvointiteknologiavälineistön (esim. VideoVisit-laite, Evondos-lääkeautomaatti) käyttö on veteraanille maksutonta.

Auton vapaa pysäköinti OYS:n paikoitusalueella
Pysäköintilipun saa veteraaniasiamieheltä.

Toimintaterapeutin tai fysioterapeutin kotikäynti/tuettu kotona kuntoutuminen
Tarvittaessa toimintaterapeutin tai fysioterapeutin toimintakyvyn arvio, kuntoutussuunnitelman laatiminen ja kuntoutusohjelman laatiminen.

Hammashoito/hammasproteesihoito
Enimmäiskorvaus 250€/vuosi hammashoidon tai proteesihoidon kuluista.

Avo- tai laitoskuntoutus kuntoutustyöryhmän myöntämänä
Kuntoutusasioissa voi olla yhteydessä kuntoutusohjaaja Sanna Tuomikoskeen.

Marraskuun 2019 aikana rintamaveteraaneihin ollaan yhteydessä ja uudet palvelupäätökset postitetaan asiakkaille sekä tehdään muutokset palvelusetelistä PSOP- järjestelmään. Asiakkaat valitsevat jatkossakin veteraanien tukipalvelusetelin palvelutuottajan itse Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hyväksymien palvelutuottajien joukosta.

Lisätietoja:

Erja Laulumaa
Tulosyksikköjohtaja/Kotiin annettavat palvelut
puh. 040 830 3138

Jaana Viitanen
Veteraaniasiamies
puh. 044 439 3754