Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Sote-integraatio tuonut kustannussäästöjä Raahen seudulla

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ollaan uudistamassa nyt koko maassa maakuntapohjalle. Tavoitteena on integroidummat, asiakaslähtöisemmät ja kustannustehokkaammat palvelut, joilla voidaan vähentää väestön terveyseroja. Tässä uudistustyössä on tärkeää hyödyntää kaikki se hyvä, jota tähän mennessä on saatu aikaan ja huolehtia siitä, että ei rikota sitä mikä on jo kunnossa. Todelliset parannukset palveluissa ja kustannussäästöt syntyvät sisällöllisen uudistamisen kautta.

Raahen seudulla sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistäminen samaan organisaatioon, yhteisen budjetin ja yhden johdon alle toteutettiin vuoden 2011 alussa. Nyt on selvästi nähtävissä, että integraatio ja sen mahdollistama palvelujärjestelmän kehittäminen ja rakenteelliset muutokset ovat tuottaneet hyvää tulosta. Väestön palvelutarpeeseen on kyetty vastaamaan entistä paremmin ja kustannustehokkuus on parantunut.

Marras-joulukuussa toteutetun asiakaskyselyn mukaan 95 % asiakkaistamme on tyytyväisiä palveluihimme. Asiakaskyselyymme vastasi 2000 asiakasta. Lisäksi saamme jatkuvasti palautekanaviemme kautta asiakkailta palautetta palvelujen toimivuudesta. Näissäkin palautteissa valtaosa ilmaisee tyytyväisyytensä palveluihimme. Yleisin asiakaspalautteissa ilmenevä, kehittämistä vaativa asia on asiakkaan kohtaaminen ja kohtelu. Asiakaspalautteet ovat meille tärkeitä, jotta voimme edelleen kehittää palvelujamme vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin.

Hyvinvointikuntayhtymän nettomenot, sisältäen myös erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet vuosina 2011-2015 keskimäärin 1,9 % vuodessa ja asukaskohtainen kustannus 2,5 % vuodessa. Se on selkeästi alle maan keskitason (3,95 %). Vaikka Raahen seudun kokonaisväkiluku on laskenut, on kuitenkin samaan aikaan palvelukysyntään keskeisesti vaikuttavan ikääntyvän väestön (yli 65v.) määrä on kasvanut 26 %. Myös vuoden 2016 kustannuskehitys jää alle edellä kuvatun keskiarvon ja vuodelle 2017 hyväksytyssä talousarviossa menot kääntyvät laskuun.

Kustannustehokkuutta voidaan sosiaali- ja terveyspalveluissa vertailla tarvevakioiduilla asukaskohtaisilla menoilla. Vertailussa koko maan asukaskohtaisia, tarvevakioituja menoja kuvataan indeksillä 100. Sen alittava indeksi merkitsee, että kyseisen kunnan menot ovat alle maan keskitason ja vastaavasti koko maan indeksiä suurempi luku merkitsee keskitasoa korkeampia asukaskohtaisia menoja. Raahen seudun kuntien osalta tarvevakioidut asukaskohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot ovat hyvinvointikuntayhtymän aikana alentuneet huomattavasti:

Tarvevakioitujen menojen indeksi:

20092015
Raahe 109 90
Siikajoki 101 89
Pyhäjoki 91 87
Pohjois-Pohjanmaa 100 93


Raahen seudun luvut osoittavat, että hyvinvointikuntayhtymä on onnistunut sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiossa ja sen tulokset näkyvät sekä hyvinä palveluina että kustannustehokkuuden parantumisena.


Jos Raahen seudun kunnat käyttäisivät sosiaali- ja terveydenhuoltoon rahaa tarpeeseen nähden yhtä paljon kuin maassa keskimäärin, merkitsisi se vuositasolla 11,8 miljoonan euron lisämenoja. Vastaavasti jos Raahen seudun kunnat käyttäisivät rahaa yhtä paljon kuin maakunnan kunnat keskimäärin merkitsisi se vuositasolla 3,7 miljoonan euron lisämenoja. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän nettomenot olivat vuonna 2015 yhteensä 106,3 miljoonaa euroa.