Tekstin koko
VALIKKO

Ajankohtaiset tiedotteet

Diabeetikoiden jalkojenhoito järjestetään v. 2017 alusta kuntayhtymän omana toimintana.

Jalkojenhoitoon pääsyn perusteena on jalkojen riskiluokituksen arviointi, jonka tekee lääkäri tai diabeteshoitaja.

Diabeteksen hoitoon kuuluu hyvä omahoito, joka sisältää myös omatoimisen jalkojenhoidon. Diabeteshoitaja antaa ohjeita omahoitoon vastaanottokäynneillä.

Jatkossakin on mahdollista käyttää omalla kustannuksella paikkakunnalla työskentelevien jalkojenhoitajien palveluita.