Tekstin koko
VALIKKO

Asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen

Asiakasmaksut ja palvelusetelit 2020pdf, 999 kb

Asiakastoimisto ei vastaanota käteis- ja korttimaksuja toistaiseksi koronaepidemian vuoksi

Eri asiakasryhmien asiakasmaksuja pääset katsomaan alla olevista linkeistä ja sivun vasemmassa reunassa olevasta valikosta:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, ylläpito-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92)
Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92)

Lain periaatteita

  • kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä maksu käyttäjältä, jollei toisin säädetä
  • maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan
  • palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
  • varatusta käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta voidaan periä maksu

Lisäksi on eräitä erityisryhmiä koskevia ohjeita, kuten vammaisuuteen perustuvia, ulkokuntalaisia ja sotainvalideja. Näistä säädetään Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (3.8.1992/734) 4 §:n 2 momentissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 39 §:ssä sekä lain 28 §:ssä, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (9.10.1992/912) 6 §:ssä 8 §:n 2 momentin sekä saman lain 4 §:n 5 kohdassa.

Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostetuissa palveluissa peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kuntayhtymän tuottamista vastaavista palveluista. Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, peritään maksu, kuten tässä taksassa on määrätty.

Yhtymähallituksen päätös 18.12.2019 § 103

Lisätietoja

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/92)

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92)

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1351/2015

Yhteystiedot

Toimistopäällikkö
Maarit Laurila
puh. 040 830 3140

Asiakassihteerien (laskuttajien) yhteystiedot kunkin maksuosion yhteystiedoissa