Tekstin koko
VALIKKO

Asiakastyytyväisyyskysely

Pyydämme Teitä ystävällisesti kertomaan mielipiteenne tällä kerralla saamastanne palvelusta. Palautteenne on meille erittäin tärkeä kehittäessämme palveluitamme. Kysymyksiin vastataan valitsemalla se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten mielipidettänne. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Valitse palautteen kohde*
1. Sain hyvää palvelua2. Kohtelu oli hyvää3. Pääsin tutkimukseen / hoitoon / palvelun piiriin, kun sitä tarvitsin4. Sain tietoa tutkimuksesta / hoidosta /palvelusta ymmärrettävästi5. Hoitoa / palvelua koskevat päätökset tehtiin yhdessä6. Koin oloni turvalliseksi tutkimuksen / hoidon /palvelun aikana7. Hoidosta / palvelusta oli minulle selkeästi apua8. Ohjeet jatkon suhteen olivat selkeätVastaus koski palvelua, jonka käyttäjä oli

Kyselyyn vastasi
Ruusuja / Mihin asioihin olitte tyytyväinen?
Risuja / Mihin asioihin haluaisitte korjausta?
Kehittämisehdotuksia:
Vastaajan yhteystiedot: