Tekstin koko
VALIKKO

Palveluasuminen

Yksityiset hoito- ja palvelukodit

Asiakas voi maksaa yksityisen hoito- ja palvelukodin asumispalveluista perittävät maksut kokonaan itse tai toisena vaihtoehtona on, että kuntayhtymä maksaa asumispalveluiden kustannukset. Kuntayhtymän maksaessa asumispalveluiden kustannukset, kuntayhtymä ottaa kantaa asumispalvelun tarpeeseen ennen päätöksentekoa.

Kuntayhtymän maksaessa yksityisessä hoito- ja palvelukodissa tapahtuvan hoidon kustannukset määräytyvät asiakkaan palvelumaksut alla esitetyin perustein.

Palvelumaksu

Palvelumaksu määräytyy asiakkaan kuukausittaisten bruttotulojen mukaisesti. Maksu on 40 % 576 euron tulorajan ylittävästä osasta v. 2019. Maksu kattaa henkilökunnan antaman työn ja sisältää yöaikaisen hoidon. Kun asumispalvelu keskeytyy laitoshoidon vuoksi, maksua ei peritä ko. ajalta. Mikäli asumispalvelu keskeytyy muun syyn takia, vähennetään palvelumaksua siltä osin, kuin poissaolo kestää kuukaudessa yli 5 vrk (esim. kotilomalla käynti).

1.1.2019

HlöäTuloraja €%
1 576 40
2 1063 27

Vuokra

Vuokra peritään todellisia kustannuksia vastaavan suuruisena, joihin sisältyy perusvuokra, lämpökorvaus ja lämminvesimaksu. Vuokrien määräämisen lähtökohtana on, että vuokrilla katetaan asumisesta aiheutuvat asunnon pääoma- ja käyttökustannukset ja vuokria tarkistetaan vuosittain kustannustason nousua vastaavasti.

Ateriat

Asumispalveluyksiköissä annettava ateriapalvelu

Ateriapaketti 1
14,20 €/kpl
sisältää aamupalan, lounaan, kahvin, päivällisen ja iltapalan

Ateriapaketti 2
7,70 €/kpl
sisältää aamupalan ja lounaan

Ateriapaketti 3
9,90 €/kpl
sisältää lounaan, kahvin ja päivällisen

Ateriapaketti 4
11,50 €/kpl
sisältää aamupalan, lounaan ja päivällisen

Tukipalvelumaksu

Tehostetussa palveluasumisessa sisältäen pyykkihuollon, siivouksen ja henkilökohtaisen hygienian 85,30 €/kk

Mielenterveys- ja päihdepalveluasumisessa 31,50 €/kk

Yksiköissä järjestettävä tilapäinen palvelu

Tilapäishoito/vuorohoito 30,30 €/hpv.
Ei sisällä lääkkeitä ja hoitotarvikkeita. Maksu ei kerrytä maksukattoa.

Päivä-/yöhoidon maksu on 22,50 €/pv/yö

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt vuorohoitojakso 48,90 €.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteliä voidaan tarjota asiakkaille, jotka täyttävät palveluasumisen saannin kriteerit. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä; kuntayhtymä voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta palvelusetelin omavastuun lisäksi sekä vuokran, ateriat ja mahdolliset asiakkaan valitsemat lisäpalvelut.

Täysimääräisen palvelusetelin arvo v. 2019 on 102 €. Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä täysimääräisestä arvosta asiakkaan omavastuu. Omavastuu määräytyy asiakkaan kuukausittaisten bruttotulojen mukaisesti. Tuloina otetaan huomioon mm. eläkkeet, korkotulot, osuuspääomien korot, vuokratulot, maatalouden ja metsätulot. Asiakkaalle myönnettävä palveluseteli ja omavastuu määräytyvät oheisen taulukon mukaisesti.

Asiakkaan bruttotulot €/kkPalveluseteli €/hpvAsiakkaan omavastuu €/hpv
800-999 94,90 7,10
1000-1199 92,27 9,73
1 200 -1 399 87,00 12,36
1 400 -1 599 87,00 15,00
1 600 -1 799 84,37 17,63
1 800 -1 999 81,74 20,26
2 000 -2 199 79,11 22,89
2 200 -2 399 76,48 25,52
2 400 -2 599 73,85 28,15
2 600 -2 799 71,22 30,78
2 800 -2 999 68,59 33,41
3 000 -3 199 65,96 36,04
3 200 -3 399 63,33 38,67
3 400 -3 599 60,70 41,30
3 600 -3 799 58,07 43,93

Mikäli asiakas valitsee täysimääräisen palvelusetelin arvoa kalliimman palvelun, palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta myönnetyn palvelusetelin ja palvelunhinnan välisen erotuksen (lisätään asiakkaan omavastuuosuuteen).

Mikäli asiakas valitsee täysimääräisen palvelusetelin arvoa edullisemman palvelun, palveluntuottaja laskuttaa kuntayhtymältä palvelunhinnan vähennettynä asiakkaan omavastuulla (asiakkaan omavastuu säilyy oheisen taulukon mukaisena).

Yhteystiedot

Raahe

Asiakassihteeri
Eija Viirret
puh. 040 135 7863

Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti

Asiakassihteeri
Anita Mäki
puh. 040 135 7900

Yhteydenotot sähköpostilla: asiakastoimisto@ras.fi