Tekstin koko
VALIKKO

Lääkinnällinen kuntoutus

Tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lisäksi kuntoutuksella pyritään edistämään ja tukemaan kuntoutujan elämänhallintaa sekä suoriutumista päivittäisistä toimista.

Kuntoutus perustuu yksilölliseen suunnitelmaan. Aloitteen kuntoutustoimenpiteiden käynnistämiseksi voi tehdä asiakas itse, häntä hoitava terveydenhuollon henkilö tai yksikkö. Suositus lääkinnällisenä kuntoutuksena haettavasta palvelusta lähetetään kuntoutustyöryhmälle, osoite: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kuntoutustyöryhmä, PL 25 92101 Raahe.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

  • kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskeva ohjaus ja neuvonta
  • kuntoutustarvetta ja –mahdollisuuksia selvittävä tutkimus toimintakykyarviointeineen
  • fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ym.
  • apuvälinepalvelut
  • kuntoutusjaksot laitos- ja avohoidossa
  • kuntoutusohjaus.

Kuntoutuspalveluja suunnittelee ja koordinoi kuntoutustyöryhmä, johon kuuluvat

  • lääkäri
  • fysioterapian osastonhoitaja
  • kuntoutusohjaaja/kuntoutustyöryhmän sihteeri
  • sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Lääkinnällisen kuntoutuksen suositus on voimassa vasta sen jälkeen, kun kuntoutustyöryhmä on tehnyt myönteisen päätöksen ja maksusitoumus on tehty.

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnetyn fysioterapian omavastuu on 11,40 €/kerta.

Yhteystiedot

Kuntoutusohjaaja
Sanna Tuomikoski tavattavissa ma–to klo 8-16 ja pe klo 8-14
puh. 044 439 4648