Tekstin koko
VALIKKO

Gellman-tiimi

Gellman-tiimi (ent. vaativa kotisairaanhoito) vastaa kotiutuksesta, kotikuntoutuksesta ja kotisairaalatoiminnasta.

Kotiutuksen ja kotikuntoutuksen tehtävänä on varmistaa turvallinen osastolta kotiutuminen ja tukea asiakkaan kuntoutumista kotioloissa. Tehtäviin kuuluu kotiutuksen valmistelu, kotiutus ja kotikuntoutuksen arviointi ja toteutus. Asiakkaan hoidon ja palvelun tarve kartoitetaan, jonka perusteella asiakkaalle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma huomioiden hänen omat voimavaransa. Asiakkuuden kesto on 1 vrk -
6 viikkoa asiakkaan tarpeiden mukaan. Mikäli palvelutarve jatkuu, asiakas siirtyy kuntayhtymän kotihoidon palvelujen asiakkaaksi tai hänelle myönnetään palveluseteli kotihoidon hoivapalvelujen ostamiseen yksityiseltä palveluntuottajalta. Lisäksi arvioidaan tukipalvelujen tarve.

Kotisairaala mahdollistaa sairaalatasoisen hoidon asiakkaan kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa. Palvelu on suunnattu esimerkiksi suonensisäisin antibiootein hoidettavaa infektiota tai laskimotukosta sairastaville, kirurgisen toimenpiteen jälkeistä vaativaa haavanhoitoa tarvitseville, lääkehoidon tehostusta tai kivunhoitoa tarvitseville ja saattohoitoa sekä hoitajan/omaisen tukemista saattohoidossa oleville.

Lisäksi Gellman-tiimi vastaa pääsääntöisesti kotona asuvien säännöllisen kotihoidon asiakkaiden yöavun tarpeeseen. Turvapuhelinhälytykset tulevat tiimiin klo 20.30-7.00 välisenä aikana.

Toiminta-aika on kotiutuksessa ja kotikuntoutuksessa ma-su klo 7.00-21.00, kotisairaalalla 24/7.

Asiakkaaksi tullaan suunnitellusti yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan omaisen, kotiutushoitajan ja osaston henkilökunnan kanssa.

Omavalvontasuunnitelma Gellman-tiimipdf, 281 kb

Yhteystiedot

Palveluesimies
Raija Konola
puh. 040 135 7788
ma-pe klo 9-15

Kotisairaala
puh. 040 135 7737 ja
puh. 040 135 7738
24/7

Kotiutus ja kotikuntoutus
sairaanhoitaja
puh. 040 135 8495
ma-pe klo 9-15

Kotiutus ja kotikuntoutus
lähihoitaja
puh. 040 135 8496
ma-su klo 7-21

Kotiutus ja kotikuntoutus
fysioterapeutti
puh. 044 439 3723
ma-pe klo 9-15

Kotiutus ja kotikuntoutus
toimintaterapeutti
puh. 040 135 8176
ma-pe klo 9-15