Tekstin koko
VALIKKO

Hoidonsaatavuus

Hoidon saatavuus tarkoittaa tarpeellisten ja oikea-aikaisten terveyspalvelujen turvaamista kuntien asukkaille ja niille ulkomaalaisille, joille annetaan terveydenhuollon palveluja EU-säännösten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella.

Hoidon saatavuutta koskevia säädöksiä on perustuslaissa, laissa potilaan oikeuksista sekä laki- ja asetuspaketissa, joka astui voimaan 1.3.2005 ns. hoitotakuuna. Hoitotakuu koskee kiireettömän hoidon tarpeen arviointia ja toteuttamista.

Välitöntä huomiota tai päivystystä vaativaan tutkimukseen ja hoitoon pääsee ilman määräaikoja heti.

Hoitotakuun toteutuminen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä

Perusterveydenhuolto

Yhteydensaanti

Raahelaisten välitön yhteydensaanti terveysasemille toteutuu arkisin klo 8.00 – 15.00 numerosta 849 4580, siikajokisten numeroista 849 4612, pyhäjokisten numerosta 849 4560 ja vihantilaisten 849 5086. Kuntayhtymän asukkaita palvelee kaikkina vuorokauden aikoina Raahen päivystys numerossa 849 4511. Kiireettömissä asioissa Raahen terveysasemille saa yhteyttä myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi.

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu hyvin.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarve arvioidaan yhteydenottotilanteessa, useimmiten puhelimessa. Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, pääsääntöisesti sairaanhoitaja. Hoidon tarve voidaan arvioida myös sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla samana päivänä tai 3 päivän sisällä.

Hoitoon pääsy terveysasemilla

Tilanne ajanvarausvastaanotolle pääsyssä vaihtelee terveysasemittain. Hoitotakuun piiriin kuuluvat uusien sairauksien vastaanotot on pystytty hoitamaan kolmen kuukauden kuluessa kaikilla terveysasemilla.


Erikoissairaanhoito

Ensimmäiselle poliklinikkakäynnille jonottavat ovat hoitotakuun (3 kk) sisällä koko erikoissairaanhoidossa.

Useat kuvantamis-, laboratorio- ja erikoistutkimukset on suunniteltu jo etukäteen lähetteen perusteella ja käynti lääkärin vastaanotolla toteutuu, kun tutkimustulokset ovat valmiina. MRI-tutkimukset tehdään rekassa, joka käy kahtena päivänä viikossa.


Odotusajat toimenpiteisiin ja vastaanotolle - tammikuu 2020 pdf, 367 kb

Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä

Yhteystiedot

Johtava lääkäri
Susanna Halonen
puh. 040 135 8510