Tekstin koko
VALIKKO

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuu hyvinvointia ja terveyttä tukevista valinnoista on jokaisella kansalaisella itsellään. Hyvinvointikuntayhtymä pyrkii omalta osaltaan tukemaan alueen asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Tietoa elintavoista, terveydestä ja sairauksien ehkäisystä sekä hoidosta saat

hyvinvointikuntayhtymän sähköisestä palvelukanavasta NettiRassista:
www.nettirassi.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin internetsivuilta:
https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Ohjeet/Terveyden-edistaminen/Pages/default.aspx

Terveyskylä -verkkopalvelusta:

Terveyskylä on HUS:n ja muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

Elintapaohjausta ryhmissä

Hyvinvointikuntayhtymässä on tarjolla painonhallintaryhmiä, jotka tarkoitettu kuntayhtymän alueen asukkaille. Ryhmistä saat lisätietoa ja niihin voi ilmoittautua NettiRassissa tai omalla terveysasemalla.

Hyvinvointipiste NeuvoRassissa on tajolla monenlaisia kaikille avoimia yleisöluentoja. NeuvoRassin ohjelman löydät täältä: www.ras.fi/hyvinvointipiste

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on yksi Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n perustajajäsenistä. Yhdistys on osa WHO:n käynnistämää kansainvälistä Health Promoting Hospitals and Health Services - verkostoa.

Verkostoon kuuluvan organisaation toimintaan kuuluu asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä, työntekijöiden, ympäristön sekä väestön terveyden edistäminen.

Verkoston jäsenenä kuntayhtymä on sitoutunut WHO:n Ottawan asiakirjaan terveyden edistämisestä ja Health Promoting Hospitals –verkoston toimintaa koskeviin Wienin suosituksiin sekä ottamaan käyttöön standardit terveyden edistämiseksi sairaaloissa ja olemaan savuton organisaatio.

Lisätietoa
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n toiminnasta:
http://www.steso.fi/

Savuton kuntayhtymä

Kuntayhtymä on hyväksynyt Savuton kuntayhtymä -toimintaohjelman vuonna 2006. Henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana ja asiakkaille tiedotetaan kuntayhtymän savuttomuudesta.

Kuntayhtymässä tehdään vuosittain Savuton sairaala -itseauditointi ja tuloksia verrataan sekä kuntayhtymän omiin tuloksiin eri vuosina että muiden STESO -jäsenorganisaatioiden tuloksiin.

Terveyden edistämisen työryhmä

Kuntayhtymässä toimii Terveyden edistämisen työryhmä, jonka tehtävänä on suunitella ja järjestää terveyttä edistävää toimintaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hoitotyön johtaja Minna Alatalo.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä Raahen seutukunnassa

Raahen seutukuntaan on nimetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida alueen hyvinvointityötä ja mm. valmistella valtuustokausittainen hyvinvointikertomus.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki.

Valtuustokauden 2017-2020 hyvinvointikertomus

Yhteystiedot

Terveyden edistämisen työryhmän puheenjohtaja
hoitotyön johtaja
Minna Alatalo
puh. 044 439 4900

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori
suunnittelija
Karita Pesonen
puh. 044 439 4794