Tekstin koko
VALIKKO

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuu hyvinvointia ja terveyttä tukevista valinnoista on jokaisella kansalaisella itsellään. Hyvinvointikuntayhtymä pyrkii omalta osaltaan tukemaan alueen asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Tietoa elintavoista, terveydestä ja sairauksien ehkäisystä saat

hyvinvointikuntayhtymän sähköisestä palvelukanavasta NettiRassista:
www.nettirassi.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin internetsivuilta:
http://www.ppshp.fi/pth/kuntalaiset

Omahoitopolut.fi -verkkopalvelusta:
www.omahoitopolut.fi

Omahoitopolut kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy luotettavaa tietoa ja testejä terveydestä ja hyvinvoinnista.Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut palvelun tietosisällön yhdessä eri yhteistyökumppanien kanssa:

Mielenterveystalo -verkkopalveusta:
www.mielenterveystalo.fi

Mielenterveystalo on HUSin tuottama verkkopalvelu, josta löytyy luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma

Raahen seutukunnan kunnat ovat sitoutuneet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmaan allekirjoittamalla maakunnallisen hyvinvointisopimuksen. Kuntayhtymäjohtaja toimii maakunnallisen hyvinvointiohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana.

Tietoa maakunnan hyvinvointiohjelmasta:
http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluesuunnittelu/hyvinvointiohjelma_2007-17

Muutos Nyt - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uutiskirje Pohjois-Pohjanmaalla:
https://www.ppshp.fi/pth/viestinta

Muutos nyt – puhetta hyvinvoinnista -blogi sanomalehti Kalevassa:
http://www.kaleva.fi/blogit/kalevan-blogit/muutos-nyt-puhetta-hyvinvoinnista/165/

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on yksi Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n perustajajäsenistä. Yhdistys on osa WHO:n käynnistämää kansainvälistä Health Promoting Hospitals and Health Services - verkostoa.

Verkostoon kuuluvan organisaation toimintaan kuuluu asiakkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä, työntekijöiden, ympäristön sekä väestön terveyden edistäminen.

Verkoston jäsenenä kuntayhtymä on sitoutunut WHO:n Ottawan asiakirjaan terveyden edistämisestä ja Health Promoting Hospitals –verkoston toimintaa koskeviin Wienin suosituksiin sekä ottamaan käyttöön standardit terveyden edistämiseksi sairaaloissa ja olemaan savuton organisaatio.

Lisätietoa
Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry:n toiminnasta:
http://www.steso.fi/

Savuton kuntayhtymä

Kuntayhtymä on hyväksynyt Savuton kuntayhtymä -toimintaohjelman vuonna 2006. Henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana ja asiakkaille tiedotetaan kuntayhtymän savuttomuudesta.

Kuntayhtymässä tehdään vuosittain Savuton sairaala -itseauditointi ja tuloksia verrataan sekä kuntayhtymän omiin tuloksiin eri vuosina että muiden STESO -jäsenorganisaatioiden tuloksiin.

Terveyden edistämisen työryhmä

Kuntayhtymässä toimii Terveyden edistämisen työryhmä, jonka tehtävänä on suunitella ja järjestää terveyttä edistävää toimintaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hoitotyön johtaja Minna Alatalo.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä Raahen seutukunnassa

Raahen seutukuntaan on nimetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida alueen hyvinvointityötä ja mm. valmistella valtuustokausittainen hyvinvointikertomus.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki.

Valtuustokauden 2013-2016 hyvinvointikertomus:
Hyvinvointikertomus 2013-2016pdf, 222 kb

Yhteystiedot

Terveyden edistämisen työryhmän puheenjohtaja
hoitotyön johtaja
Minna Alatalo
puh. 044 439 4900

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori
suunnittelija
Karita Pesonen
puh. 044 439 4794