Tekstin koko
VALIKKO

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palveluiden tavoitteena on turvata iäkkäiden henkilöiden itsenäistä ja omatoimista selviytymistä sekä turvallista elämää omassa kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Palvelujärjestelmän tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Neuvonta- ja palveluohjaustiimi tarjoaa tietoa ikääntyvälle väestölle tarkoitetuista palveluista ja auttaa arjen sujumiseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluohjaajalta voit saada opastusta myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi.

Asiakkaan palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve arvioidaan välittömästi. Palvelutarpeen arvioinnissa lähtökohtana ovat asiakkaan omat päätökset elämäänsä koskevista valinnoista. Palvelutarve arvioidaan henkilön fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä ympäristötekijöiden näkökulmasta.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 1.2.2016 (§ 6) vahvistanut hoidon ja hoivan palveluille asetettavat myöntämisperusteetpdf, 403 kb, jotka pohjautuvat vanhuspalvelulakiin ja hyvän ikääntymisen turvaamiseksi vuonna 2013 julkaistuun laatusuositukseen. Ikääntyvien palveluja toteutetaan hyvinvointikuntayhtymässä vahvistetun Ikäsuunnitelmanpdf, 936 kb pohjalta.

Tutustu esitteeseemme


Yhteystiedot

Tulosaluejohtaja
Mervi Koski
puh. 044 439 4692

Kotiin annettavat palvelut
Tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa
puh. 040 830 3138

Yleinen neuvonta ja palveluohjaus
puh. 040 135 7880
ma-pe klo 9-15

Muistineuvonta
puh. 040 135 8133
ke-to klo 9-12

SAS-palveluohjaus (asumispalvelut)
puh. 040 135 8116
ma-pe klo 9-15

Omais- ja perhehoidon ohjaus
puh. 044 439 3756
ma-pe klo 9-15

Veteraanipalvelut ja vuorohoito
puh. 044 439 3754
ma-pe klo 9-15