Tekstin koko
VALIKKO

Infektioiden torjunta

Käsihygieniaa oikein toteuttamalla estetään mikrobien siirtyminen henkilökunnan käsien välityksellä asiakkaaseen ympäristöstä tai toisesta asiakkaasta. Asiakkaanamme teillä on oikeus vaatia, että henkilökunta hoitaa teitä puhtain ja koruttomin käsin. Jokaisen potilaskontaktin jälkeen hoitohenkilökunnan tulee käyttää käsihuuhdetta.

Jokainen henkilökuntaan kuuluva osallistuu vähintään kolmen vuoden välein infektioiden torjuntaa käsittelevään koulutukseen. Käsihygienian toteutumista seurataan tarkastelemalla vuosittain mm. käsihuuhteen kulutusta.

Lyhentyneiden hoitoaikojen johdosta suurin osa leikkausten jälkeisistä infektioista ilmaantuu vasta kotiutuksen jälkeen. Kotiutuksen jälkeiset infektiot voivat tulla ilmi uudelleen sairaalaan otettaessa, jälkikontrollissa tai kotiutuksen jälkeisessä seurannassa. Seuraamme leikkaushaavainfektioiden esiintymistä jokaiselle leikatulle potilaalle annettavan palautelomakkeen avulla, joka palautetaan kontrollikäynnin yhteydessä.

Infektioiden torjuntaa koordinoi hygieniahoitaja yhdessä hygieniatyöryhmän kanssa.

Yhteystiedot

Hygieniahoitaja
Leena Virranniemi
puh. 044 439 4901