Tekstin koko
VALIKKO

Johtavat viranhaltijat

Johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja
Hannu Kallunki
puh. 040 068 0303

Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueen johtaja, johtava lääkäri,
kuntayhtymän johtajan sijainen
Matti Mäntymaa
puh. 044 439 4500

Hoitotyön johtaja
Minna Alatalo
puh. 044 439 4900

Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja
Antti Tornberg
puh. 040 135 7850

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja
Mervi Koski
puh. 044 439 4692

Talous- ja henkilöstöjohtaja
Talous- ja hallintopalvelujen tulosyksikköjohtaja
Mikko Weissenfelt
puh. 040 519 0888

Johtoryhmän sihteeri, suunnittelija
Karita Pesonen
puh. 044 439 4794

Tulosalueiden johtajat ja heidän sijaisensa

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut:
Antti Tornberg, puh. 040 135 7850
sijainen Maija Laitila, puh. 044 439 3752

Hoidon ja hoivan palvelut:

Mervi Koski, puh. 044 439 4692
sijainen Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:

Matti Mäntymaa, puh. 044 439 4500
sijainen Minna Alatalo, puh. 044 439 4900

Tulosyksiköiden johtajat ja heidän sijaisensa

(Talous- ja hallintopalvelut)

Mikko Weissenfelt, puh. 040 519 0888
sijainen Mervi Koski, puh. 044 439 4692

(Huoltopalvelut)

Pekka Kastell, puh. 044 439 4440
sijainen Leena Virranniemi, puh. 044 439 4901

(Perhe- ja psykososiaaliset palvelut)

Neuvolapalvelut:
Anna Pehkonen, puh. 044 439 4590
sijainen Satu Kultala, puh. 040 135 8042

Perhesosiaalityö:
Birkitta Ala-aho, puh. 040 135 7911
sijainen Antti Tornberg, puh. 040 135 7850

Aikuissosiaalityö:
Birkitta Ala-aho, puh. 040 135 7911
sijainen Antti Tornberg, puh. 040 135 7850

Vammaispalvelut:
Juha Kähkönen, puh. 044 439 3752
sijainen Marjo Kokkaret, puh. 044 439 3717

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766
sijainen Minna Myllymäki, puh. 040 135 7958

(Hoidon ja hoivan palvelut)

Kotiin annettavat palvelut:
Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138
sijainen Helena Mattila, puh. 040 135 8012

Asumis- ja hoivapalvelut:
Mervi Koski, puh. 044 439 4692
sijainen Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138

(Terveyden ja sairaanhoidon palvelut)

Avohoidon yksikkö:
Ritva Kanervo, puh. 044 439 4600
sijainen Paula Niemelä, puh. 044 439 4610

Konservatiivinen yksikkö:
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900
sijainen Marja-Liisa Karjula, puh. 044 439 4660

Operatiivinen yksikkö:
Janne Jounila, puh. 040 135 7837
sijainen Tuula Korhonen

Suun terveydenhuolto:
Ari Salo, puh. 040 135 7740
sijainen Hannu-Pekka Tuomikoski, puh. (08) 849 4707

Laboratorio:
Eevastiina Marjoniemi, puh. 044 439 4810
sijainen, puh. 044 439 4811

Lääkekeskus:
Maarit Lapinoja, puh. 040 135 7766
sijainen Sari Kylmälä

Radiologia:
Anna Laulumaa, puh. 040 135 8301

Yhteystiedot

Puhelinvaihde 08 849 111