Tekstin koko
VALIKKO

Kotihoidon maksut

Tilapäinen kotihoito palveluseteli 33,00 €
Tilapäinen kotihoito 8,50 €/tunti
Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto 2,20 €/kpl
Tilapäinen kotisairaanhoito 12,00 €/käynti
Vaativa kotisairaanhoito/Gellman-tiimi 12,00 €/käynti
Kotiutustiimin kotikäynti 12,00 €/käynti
Sarjassa annettava hoito 11,40 € krt/45 krt/v
Ikäihmisten poliklinikka 22,50 €/käynti

Säännöllinen kotihoito

Maksun suuruuteen vaikuttaa annetun kotihoidon tuntimäärä, perheen koko sekä bruttotulot. Maksu määräytyy oheisen taulukon mukaisesti tuntimäärän mukaisella prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta. Maksun tuntikohtainen hinta ei saa ylittää 48 euroa. Huom! Maksu sisältää myös kotisairaanhoidon antaman hoidon, mutta ei tukipalveluita esim. ateria-, asiointipalvelua eikä turvapuhelinhälytyksestä aiheutuvaa kotikäyntiä.

1.1 2019 alkaen:

Tulo-
raja
1-5 h/
kk %
6-11 h/
kk %
12-20 h/
kk %
21-29 h/
kk %
yli 30 h/
kk %

1 henkilö

576

15

20

25

30

35
2 henkilöä 1063 12 16 18 20 22
3 henkilöä 1667 9 12 14 16 18
4 henkilöä 2062 7 9 11 13 15

Erillisen asiakkaan antaman tuloselvityksen mukaisesti bruttotuloina huomioidaan mm. eläkkeet, asumistuki, korkotulot, osuuspääomien korot, vuokratulot, maatalouden ja metsätulot.

Kotihoidon palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi esim. omaisten hoitaessa asiakasta, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Maksua ei peritä poissaolon ajalta ollenkaan mikäli asiakas joutuu sairaala- tai muuhun laitoshoitoon.

Kotihoidon palveluseteli

Kylvetyksen palveluseteli 27,00 €/tunti
Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 33,00 €/tunti
Säännöllisen kotihoidon palveluseteli arkisin klo 7-18 33,00 €/tunti
Säännöllisen kotihoidon palveluseteli arki-iltaisin klo 18-22 38,00 €/tunti
Säännöllisen kotihoidon palveluseteli lauantaisin klo 7-18 40,00 €/tunti
Säännöllisen kotihoidon palveluseteli lauantai-ilta klo 18-22 45,00 €/tunti
Säännöllisen kotihoidon palveluseteli sunnuntaisin 66,00 €/tunti

Palvelusetelin arvon suuruuteen vaikuttaa bruttotulot. Maksu määräytyy oheisen taulukon mukaan.

Tulo-
raja
1-5 h/
kk %
6-11 h/
kk %
12-20 h/
kk %
21-29 h/
kk %
yli 30 h/
kk %

1 henkilö

576

15

20

25

30

35
2 henkilöä 1063 12 16 18 20 22
3 henkilöä 1667 9 12 14 16 18
4 henkilöä 2062 7 9 11 13 15

Yhteystiedot

Raahe

Asiakassihteeri
Eija Viirret
puh. 040 135 7836

Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti

Asiakassihteeri
Anita Mäki
puh. 040 135 7900

Yhteydenotot sähköpostilla:
asiakastoimisto@ras.fi