Tekstin koko
VALIKKO

Kotihoito

Tilapäinen kotihoitopalvelu

Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka

  • tarvitsee satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa tai
  • lyhyen määräajan, enintään neljästä kuuteen viikkoa kestävä intensiivisesti jatkuva kotihoitopalvelua.

Tavoitteena on oikea-aikainen ja kuntoutumista edistävä palvelu tai seuranta, joka tukee toimintakykyä ja kotona asumista.

Yhteydenotot oman alueen kotihoidon palveluesimieheen.

Säännöllinen kotihoitopalvelu

Palvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka

  • ei selviydy itsenäisesti tai omaisten turvin kotona asumisesta ja
  • tarvitsee säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja terveyden- ja sairaanhoitoa sekä seurantaa ja apua päivittäisissä toiminnoissa.

Tavoitteena on oikea-aikainen, asiakaslähtöinen, yksilöllinen ja tavoitteellinen palvelu, joka perustuu

  • kattavaan palvelutarpeen arviointiin sekä
  • kirjallisesti laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Palvelutoiminnassa edistetään toimintakykyä, kuntoutumista sekä elämänlaatua.

Palvelu sisältää hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitut käynnit ja tarpeenmukaiset palvelut sekä yleissiisteydestä huolehtimisen.

Yhteydenotot oman alueen palveluesimieheen.

Vaativa kotisairaanhoito

Omavalvontasuunnitelmat:

Kotihoito Pyhäjokipdf, 232 kb

Kotihoito Raahepdf, 351 kb

Kotihoito Siikajokipdf, 205 kb

Yhteystiedot

Kotihoidon palveluesimiesten puhelinaika arkisin klo 8.00-11.00.

Pyhäjoki

Pia Känsäkoski
Pajahaantie 6
86100 Pyhäjoki
puh. 040 135 7862
puh. 040 135 7858

Raahe

Pattijoki-Feenix-Kummatti-Ollinsaari-Saloinen
Hannele Kaila
Kotihoitotalo Feenix
Ratsukatu 9 B, 7. krs
92150 Raahe
puh. 044 439 3876

Raahen kaupungin alue
Helena Mattila
Kreivinaika
Brahenkatu 14-16
92100 Raahe
puh. 040 135 8012

Siikajoki

Pasi Tauriainen
Heikinkuja 4
92400 Ruukki
puh. 040 135 7878

Vihanti

Aini Kotila
Kirkkotie 10
86400 Vihanti
puh. 040 135 7928