Tekstin koko
VALIKKO

Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavia palveluja kohdistetaan kaikkein eniten apua tarvitseville ikääntyneille. Kotiin annettavia palveluita ovat kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä muita kotona selviytymisen tueksi tarjottavia tukipalveluja.

Säännöllisestä kotihoidosta, jossa asiakkaan luona käydään jatkuvasti ja säännöllisesti, tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja häntä mahdollisesti hoitavan tai huoltavan omaisen kanssa.

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito tekevät alueellisesti tiivistä yhteistyötä. Yhdessä työskentelemällä suunnitellaan ja kohdistetaan oikea-aikaiset ja riittävät palvelut kaikille niitä tarvitseville. Palvelua on saatavilla tarvittaessa myös yöllä. Säännöllisestä kotipalvelusta peritään tulojen mukainen kuukausimaksu.

Yhteystiedot

Palveluohjaus
arkisin
klo 9.00-15.00
puh. 040 135 7880

Muistineuvonta
keskiviikko ja torstai
klo 9.00-15.00
puh. 040 135 8133

SAS-palveluohjaus (asumispalvelut)
arkisin
klo 9.00-15.00
puh. 040 135 8116

Omais- ja perhehoidon ohjaus
arkisin
klo 9.00-15.00
puh. 044 439 3756

Veteraanipalvelut ja
ikääntyneiden vuorohoito
arkisin
klo 9.00-15.00
puh. 044 439 3754

Tulosyksikköjohtaja
Erja Laulumaa
puh. 040 830 3138

Käyntiosoite:
NeuvoRassi
Kirkkokatu 28
92100 Raahe

Postiosoite:
NeuvoRassi
PL 25
92100 Raahe