Tekstin koko
VALIKKO

Kytke-hanke

Kytke - Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun -hanke on ollut käynnissä 1.3.2010- 31.10.2012.

Hankkeen keskeisimpänä tarkoituksena on ollut

 • vahvistaa perusterveydenhuoltoa
 • lisätä asiakaslähtöisyyttä
 • selkiyttää peruserikoissairaanhoidon ja erityistason erikoissairaanhoidon järjestämistä
 • työstää hoitoprosesseja mahdollisimman toimiviksi ja kustannustehokkaiksi
 • ottaa käyttöön ja hyödyntää uutta informaatioteknologiaa tiedonkulun parantamiseksi

Hanke koostui viidestä erillisestä osahankkeesta

 • Oulun Pohjoinen; Oulun Seutu, Oulunkaari ja Koillismaa
 • Oulun Eteläinen; Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Oulaisten kaupunki,Terveyspiiri Helmi, Kalajoen yhteistoiminta-alue, Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
 • Kainuun maakunta-kuntayhtymä
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hankkeessa kehitettiin seuraavien asiakasryhmien palveluketjuja

 • Aivohalvauspotilaan kuntoutusprosessi
 • Syöpäpotilaan saattohoitoprosessi
 • Mielenterveyspotilaan hoito- ja kuntoutusprosessi

Oulun eteläisen alueen osahankkeen loppuraporttipdf, 1201 kb

Koko hankkeen loppuraportti ja tuotetut materiaalit:
http://www.ouka.fi/kytke/

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Leena Virranniemi
puh. 044 439 4901