Tekstin koko
VALIKKO

Laadunhallinta

Palvelujen laatu tarkoittaa palvelun kykyä vastata asiakkaiden ja potilaiden palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Laatua on tehdä oikeita asioita kerralla oikein. Asiakkaiden palvelujen kehittämiseksi kuntayhtymä tarvitsee laadunhallintaa. Laadunhallinnan avulla tarkastellaan, toimitaanko asetettujen tavoitteiden suuntaan sekä sitä, kuka tekee, mitä, miksi ja miten. Laadunhallinnan avulla asiakastyytyväisyyttä voidaan kehittää.

Yhteystiedot

Laatupäällikkö
Minna Alatalo
puh. 044 439 4900