Tekstin koko
VALIKKO

Laadunhallinta

Kuntayhtymässä on nimetty laatupäällikkö ja laatutyön tukena toimii nimetty laatutyöryhmä. Laatutyöryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa ja se laatii laatutyön toimintasuunnitelman 2-3 vuodeksi. Työryhmä määrittelee ja arvioi laatutyön etenemistä tavoitteen mukaisesti. Laatupäällikkö raportoi laatutyön etenemisestä ja tuloksista johtoryhmälle kerran vuodessa ja tarvittaessa. Henkilöstölle laatutyöstä tiedotetaan intran välityksellä vuosittain.

Kuntayhtymän laadunhallinnan menetelmänä otetaan käyttöön työyksikön itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmä, ITE. Menetelmä on yksinkertainen, helppokäyttöinen ja nopea laatutyön väline jonka avulla järjestelmällinen laadun kehittämistyö onnistuu. Dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä nähdään keskeisenä laatutyön työvälineenä, sillä se tekee näkyväksi työyhteisöissä tehdyn työn ja luo pohjan toiminnan ohjaamiselle ja arvioinnille.

Yhteystiedot:

Laatupäällikkö
Minna Alatalo
puh. 044 439 4900