Tekstin koko
VALIKKO

Laitoshoito

Lyhytaikainen laitoshoito on 48,90 €/hoitopäivä. Maksukaton 683 € ylittymisen jälkeen 22,50 €/hoitopäivä, joka ei kerrytä maksukattoa.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksu on 85 % kuukausittaisista nettotuloista. Asiakkaan käyttöön on jäätävä joko 15 % tuloista tai vähintään 108 euron käyttövara kuukaudessa. Jos enemmän ansaitseva puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksun osuus puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista on 42,5 - 5.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

Yhteystiedot

Asiakassihteeri
Anita Mäki
puh. 040 135 7900

Asiakassihteeri
Eija Viirret
puh. 040 135 7836

Yhteydenotot sähköpostilla:
asiakastoimisto@ras.fi