Tekstin koko
VALIKKO

Laitoshoito 1.1.2018

Lyhytaikainen laitoshoito on 48,90 €/hpv. Maksukaton 683 € ylittymisen jälkeen 22,50 €/hpv, joka ei kerrytä maksukattoa.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakasmaksu määräytyy asiakkaan/potilaan maksukyvyn mukaan. Maksu on 85 % kuukausittaisista nettotuloista. Asiakkaan käyttöön on jäätävä joko 15 % tuloista tai vähintään 107 euron käyttövara kuukaudessa. Jos enemmän ansaitseva puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksun osuus puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista on 42,5 %.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

Yhteystiedot

Asiakassihteeri
Anita Mäki
puh. 040 135 7900

Asiakassihteeri
Eija Viirret
puh. 040 135 7836

Asiakassihteeri
Seija Ikonen
puh. (08) 849 4439