Tekstin koko
VALIKKO

Lapsi- ja perhepalvelut

Lastensuojelulaissa tarkoitetusta avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona taikka jälkihuoltona lapselle annetusta perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista peritään vanhemmilta maksu.

Maksu määräytyy lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 §).

Asiakasmaksu peritään seuraavien periaatteiden mukaisesti

  • Kun vanhemman maksama elatusapu on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä tai elatussopimuksella, elatusvelvolliselta peritään lapsen hoitomaksun sijasta vahvistettu elatusapu (asiakasmaksulaki 7 § 2 mom.)
  • Lapsilisä peritään yleensä hoidon korvauksena ja silloin sitä ei katsota vanhempien tuloksi.
  • Vanhemmilta peritään maksu käytettävissä olevien nettokuukausitulojen mukaisesti.

Sijoitettuja lapsia ei kuitenkaan lasketa mukaan henkilömäärään. Sen jälkeen noudatetaan seuraavaa taulukkoa:

Tulotaso/€ netto Perintä %
alle 500 ei perintää
501 - 700 10
701 - 900 12
901 - 1100 14
1101 - 16

Nettotuloista vähennetään 150 €/huollettava.

Kun vanhemmalle on määrätty taulukon mukainen asiakasmaksu ja sijoitettuja lapsia on useampia, maksua korotetaan sijoitettujen lasten lukumäärän mukaan seuraavasti:

  • 1 sijoitettu lapsi, ei korotusta
  • 2 sijoitettua lasta, korotus 15 %
  • 3 sijoitettua lasta, korotus 30 %

Lapsen tilapäishoidon maksu

Kyseessä on mm. omaishoitajan vapaapäivän ajaksi tarjottu hoito, josta peritään enintään 11,40 €/vrk

Lapsen tai nuoren tulojen perintä

Perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi voidaan periä kohtuulliseksi katsottava maksu myös lapsen tai nuoren tuloista, korvauksista tai saamisista. Tällaisia ovat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat tai kertakaikkiset tulot, korvaukset ja saamiset.

Korvauksen suuruus voi olla enintään 1.835,20 €/kk (asiakasmaksulaki 20 §).

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu lyhytaikaiseksi avuksi perheille.

Kotipalvelu on toistaiseksi maksutonta.

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli on vaihtoehto kuntayhtymän järjestämälle palvelulle. Palvelusteli on määrärahasidonnainen ja tarveharkintainen. Palvelun sisältö määritellään perhekohtaisesti palvelutarpeen arvion perusteella. Palveluseteli myönnetään tasasuuruisena asiakkaan tuloista riippumatta. Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli 27,00 € tunti.

Yhteystiedot

Asiakassihteeri
Virpi Vaihoja
puh. 08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15

Yhteydenotot sähköpostilla:
asiakastoimisto@ras.fi