Tekstin koko
VALIKKO

TIRLITTAN PERHETYÖ

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytkestoista apua perheille. Palvelulla tuetaan ja autetaan tavanomaiseen arkielämään kuuluvien toimintojen sujumisessa.

Kotipalvelua annetaan

  • alentuneen toimintakyvyn, rasittuneisuuden
  • sairauden, synnytyksen
  • tai vastaavan syyn perusteella

Kotipalvelua ei anneta

  • äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
  • pelkkään siivouksen tarpeeseen
  • pitkäkestoiseen päivittäiseen lastenhoitoon

Lapsiperheiden kotipalvelu on toistaiseksi maksutonta.
Kotipalveluun liittyvät ensiyhteydenotot ma-pe klo 8.00-11.00 palveluohjaajalle. Yhteyttä voi ottaa myös NettiRassin kautta perheohjaajaan osoitteessa www.nettirassi.fi

Varhaisen tuen perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on perheen kotona tapahtuvaa tukea. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja arjen rutiinien hallintaa sekä perheen omien voimavarojen käyttöönottoa.
Kotikäynnit sisältävät mm. keskusteluja sekä perheen kanssa yhdessä tekemistä.
Tuen piiriin hakeudutaan neuvolan kautta tai ottamalla yhteyttä perheohjaajaan. Yhteyttä voi ottaa myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi. Palvelu on perheille maksutonta.

Vauvaperheryhmä

Tavoitteellinen ja toiminnallinen vertaisryhmä perheille, joissa on alle vuoden ikäinen lapsi. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa 3 tuntia kerrallaan. Ryhmässä tuetaan vanhempien ja vauvan välistä vuorovaikutusta sekä perheen omia voimavaroja.
Ryhmässä käytetään toiminnallisia menetelmiä mm. käden työt, lauluhetket ja vierailijat. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon vanhempien toiveita.
Ryhmä on suljettu ja siihen sitoudutaan. Toiminta on maksutonta. Vauvaperheryhmään voi hakeutua ottamalla yhteyttä perheohjaajaan. Yhteyttä voi ottaa myös NettiRassin kautta osoitteessa www.nettirassi.fi.

Ekavauvaperhetyö

Ekavauvaperhetyötä tehdään yhteistyössä neuvoloiden kanssa.
Vauvaperhetyöntekijä tekee kotikäynnin kaikkiin ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin. Tarvittaessa kotikäyntejä voi olla enemmän kuin yksi.
Kotikäynnin tarkoituksena on yhdessä perheen kanssa valmistautua vauvan syntymään ja vauvan mukanaan tuomaan muutokseen perheen arjessa. Kotikäynneillä jutellaan mm. äidin ja isän odotusajasta, masu-asukista, perheen tukiverkostosta, parisuhteesta ja varhaisesta vuorovaikutuksesta. Käynneillä kerrotaan myös alueen lapsiperhepalveluista. Terveydenhoitaja kertoo neuvolakäynneillä työmuodosta tarkemmin.
Palvelu on perheille maksutonta.

Yhteystiedot

Perhetyö
Rantakatu 8 C, 1. krs
92100 Raahe
Sijainti kartalla

Lapsiperheiden palveluohjaus:
Uudet asiakkaat ja ensiyhteydenotot
ma-pe klo 8.00-11.00
puh. 040 135 8125

Perhepalveluesimies
Satu Parviainen
puh. 040 135 8144

Lapsiperheiden kotipalvelu,
varhaisen tuen perhetyö, vauvaperheryhmä ja ekavauvaperhetyö
Perheohjaaja
Kati Pitkäaho
Perhetyö Tirlittan
puh. 040 830 3148