Tekstin koko
VALIKKO

Puheterapia

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, logopedian koulutusohjelma). Puheterapeutin vastuualueeseen kuuluvat lasten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus sekä lisäksi aikuisten kommunikaatiovaikeuksien ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään.

Puheterapiaa tarvitaan tukemaan ja kehittämään puhe- tai kommunikaatiohäiriöisen lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta. Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle.

Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa puheterapiaa. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen päivähoidon kehittämistyöhön mm. oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä.

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin. Lähete terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai muulta hoitavalta taholta on toivottava, mutta ei välttämätön.

Tavallisimmin puheterapeutin vastaanotolle lapsi tulee lastenneuvolan suosituksesta. Lapsen puhe voi olla ikätasoon verrattuna hyvin vähäistä tai epäselvää.

Lapsella saattaa olla vaikeuksia kertomisessa ja/tai puheen ymmärtämisessä ja/tai kontaktissa toisiin ihmisiin. Äänihäiriöitä voi ilmetä jo lapsella. Lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimus voi olla tarpeen myös arvioitaessa koulukypsyyttä. Änkyttävä lapsi perheineen tarvitsee puheterapeutin apua ja ohjausta.

Puheterapeutti järjestää myös erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvien lasten puheterapian.

Yhteystiedot

Puhelinajat:

  • tiistaisin klo 8-9
  • torstaisin klo 12-13

Puheterapeuttien vastuualueet:

Jaana Tikkala, puh. 044 439 4654

  • Raahen alueelta keskusta, Antinkangas, Kummatti, Saloinen, Lapaluoto, Arkkukari ja Piehinki (postinumeroalueet 92100, 92130, 92150, 92160, 92180, 92210 ja 92220)

Sari Nikula, puh. 040 135 8110

  • Pattijoki, Kopsa, Mattilanperä ja Pyhäjoki (postinumeroalueet 92140, 92230, 92240, 92260, 86100, 86110, 86160 ja 86170).

Pauliina Ryynänen, puh. 044 439 4652

  • Ollinsaari, Vihanti, Siikajoki (postinumeroalueet 92120, 86360, 86400, 86440, 86460, 86470, 92320, 92330, 92350, 92400, 92430, 92440, 92450 ja 92470).

Sijainti:
Raahen sairaalan ensimmäinen kerros, huoneet 42-45
(entisen lääkärinvastaanoton tiloissa).

Postiosoite:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä/
Puheterapia
PL 25
92101 Raahe

Aikuisten puheterapia

Lisätietoja:
www.puheterapeuttiliitto.fi
www.papunet.net
www.stroke.fi
www.nmi.fi

Yhteystiedot

Puheterapeutti
Jaana Tikkala
puh. 044 439 4654

Puheterapeutti
Sari Nikula
puh. 040 135 8110

Puheterapeutti
Pauliina Ryynänen
puh. 044 439 4652