Tekstin koko
VALIKKO

Puheterapia

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, logopedian koulutusohjelma). Puheterapeutin vastuualueeseen kuuluvat lasten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus sekä lisäksi aikuisten kommunikaatiovaikeuksien ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään.

Puheterapiaa tarvitaan tukemaan ja kehittämään puhe- tai kommunikaatiohäiriöisen lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta. Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle.

Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa puheterapiaa. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen päivähoidon kehittämistyöhön mm. oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä.

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin. Lähete terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai muulta hoitavalta taholta on toivottava, mutta ei välttämätön.

Tavallisimmin puheterapeutin vastaanotolle lapsi tulee lastenneuvolan suosituksesta. Lapsen puhe voi olla ikätasoon verrattuna hyvin vähäistä tai epäselvää.

Lapsella saattaa olla vaikeuksia kertomisessa ja/tai puheen ymmärtämisessä ja/tai kontaktissa toisiin ihmisiin. Äänihäiriöitä voi ilmetä jo lapsella. Lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimus voi olla tarpeen myös arvioitaessa koulukypsyyttä. Änkyttävä lapsi perheineen tarvitsee puheterapeutin apua ja ohjausta.

Terveyskeskuksen puheterapeutti järjestää myös erilaisiin vammaisryhmiin kuuluvien lasten puheterapian.

Yhteystiedot

Puhelinajat:
tiistaisin klo 8-9 ja torstaisin klo 12-13

Puheterapeutti, puh. 044 439 4652
- Raahe

Puheterapeutti FM Anna Kuha, puh. 044 439 4654
- Ollinsaaren alue (92120 Raahe), Siikajoki,Vihanti

Puheterapeutti, puh. 044 439 4653
- Raahe ja aikuisneurologiset asiakkaat koko kuntayhtymän alueelta

Puheterapeutti FM Sari Nikula, puh. 040 135 8110
- Pattijoki ja Pyhäjoki

Sijainti:
Raahen sairaalan ensimmäinen kerros, huoneet 184 - 187( Entisen lääkärinvastaanoton tiloissa).

Postiosoite:
Puheterapia, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 25
92101 Raahe

Aikuisten puheterapia

Lisätietoja:
www.puheterapeuttiliitto.fi
www.papunet.net
www.stroke.fi
www.nmi.fi

Yhteystiedot

Puheterapeutti
Anna Kuha (poissa 12.11.2018 asti)
puh. 044 439 4654

Puheterapeutti
Sari Nikula
puh. 040 135 8110