Tekstin koko
VALIKKO

Toimintaterapia

Toimintaterapeutti on laillistettu kuntoutusalan ammattihenkilö (Valvira). Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä työskentelee lasten parissa kaksi toimintaterapeuttia. Toimintaterapiapalvelu on asiakkaille maksutonta.

Lasten toimintaterapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja pystyy rajoituksistaan huolimatta saavuttamaan tasoaan vastaavia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapeutti arvioi lapsen kehitystasoa ja selviytymistä arkipäivän toiminnoista kotona, päiväkodissa ja koulussa sekä harrastuksissa.

Toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on tavallisesti vaikeuksia mm.

  • kädentaidoissa (hienomotoriikka)
  • silmän ja käden yhteistyössä (visuomotoriikka)
  • näönvaraisessa hahmottamisessa (visuaalinen hahmottaminen)
  • omatoimisuus ja/tai leikkitaidoissa
  • keskittymisessä ja/tai oman toiminnan ohjauksen taidoissa.

Yhteistyö lapsen lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa toimintaterapiaa.

Lapsen arvioinnin pohjalta toimintaterapeutti suunnittelee yhteistyössä lapsen vanhempien ja verkoston kanssa tukitoimia lapsen toimintaympäristöön ja arvioi mahdollisten jatkotutkimusten tarvetta.

Toimintaterapeutti antaa vanhemmille, päivähoitoon ja kouluun ohjausta sekä neuvontaa lapsen kehityksen tukemiseksi, sekä tarvittaessa suunnittelee ja järjestää toimintaterapeuttisen kuntoutuksen lapselle (yksilöterapia/ryhmäterapia). Toimintaterapeutti tekee myös konsultaatiotyötä ja osallistuu erilaisiin kehittämistyöryhmiin oman asiantuntijuutensa näkökulmasta.

Toimintaterapia-arviointiin ohjaudutaan lääkärin, neuvola- ja kouluterveydenhoitajan, perheneuvolan, koulupsykologin, puhe- ja fysioterapeutin, erityisopettajan ja kiertävän erityislastentarhanopettajan lähetteellä.

Vanhemmat voivat varata lapselleen ilman lähetettä kertaluontoisen ohjauskäynnin koskien lapsen yksittäisten taitojen tukemista (esim. kynäotteen kypsyminen). Ohjauskäynnin tarkoituksena on arvioida lapsen taitoa ja antaa vinkkejä kotiin sekä päivähoitoon / kouluun kyseisen taidon harjoittelemiseksi.

Yhteystiedot

Mira Mämmelä, toimintaterapeutti
Lasten ja nuorten toimintaterapia
Aikuisten toimintaterapian vastuuhenkilö
puh. 044 439 4659

Pirita Myllymäki, toimintaterapeutti
Lasten ja nuorten toimintaterapia
puh. 044 439 4657

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ras.fi

Postiosoite:
Raahen terveyskeskus
PL 25
92101 Raahe

Käyntiosoite:
Raahen terveyskeskus
Rantakatu 4, 92100 Raahe
Käynti uuden rakennusosan Rantakadun puoleisesta päädystä.

Lisätietoja:
www.toimintaterapeuttiliitto.fi
www.adhd-liitto.fi/ (tietoa tarkkaavaisuushäiriöstä)
www.nmi.fi/ (tietoa oppimisvaikeuksista)
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi/ (tietoa oppimisvaikeuksista)

Aikuisten toimintaterapia

Yhteystiedot

Toimintaterapeutti
Mira Mämmelä
puh. 044 439 4659
puhelinaika
tiistaisin klo 12.00-13.00

Toimintaterapeutti
Pirita Myllymäki
puh. 044 439 4657
puhelinaika
tiistaisin klo 12.00-13.00