Tekstin koko
VALIKKO

Hoidata vaivasi nopeasti ja laadukkaasti Raahessa!

Raahen sairaala on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintayksikkö, joka toimii palveluntuottajana kuntayhtymän jäsenkunnille Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki, sekä myös Oulun eteläisen alueen pehmytkudoskirurgian vastuusairaalana ja puramme Oulun yliopistollisen sairaalan potilasjonoja pehmytkudoskirurgiassa. Operatiivinen yksikkömme toimii läheteperusteisesti keskittyen hoidoissa enemmän pehmytkudoskirurgiaan, mutta myös ortopedisia leikkauksia tehdään lukuun ottamatta joitakin ortopedisia toimenpiteitä mm proteesileikkauksia.

Hoidamme pääosan potilaistamme suoraan lähetteen perusteella leikkausajan antaen, jos lähetteestä käy riittävän hyvin esille potilaan esitiedot, nykysairauden tilanne ja siihen liittyen on tehty tarpeelliset tutkimukset. Rajoituksena hoidon toteutukselle meillä voi kuitenkin olla merkittävä perussairaus (mm. vaikea sydän-/verisuonisairaus tai vaikea hengityselinsairaus, BMI yli 40 tai tahdistinpotilas), jolloin hoito voidaan joutua toteuttamaan yliopistosairaalassa.

Hoitomme perustuu käypähoitojen mukaisiin suosituksiin. Potilastyytyväisyyttä monitoroidaan vuosittain, johon perustuen voimme osoittaa yli 90%:n potilaistamme olevan tyytyväisiä saamaansa hoitoon meillä. Infektioprosenttimme on vertailukelpoinen maan vertailuarvoihin eikä meillä ole operatiivisessa yksikössämme moniresistenttien bakteerien kantajuusongelmaa. Hinnastomme kestää vertailun alueemme sairaaloihin.

Hoitojonomme on saatu pidettyä maltillisena ja hoitotakuuaikaa pidetään operatiivisessa yksikössämme ehdottomana hoidontoteutuksen takarajana. Laajennettu Terveydenhuoltolaki (47—48 §) antaa Sinulle mahdollisuuden valita sairaalamme hoitopaikaksesi yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärisi kanssa.

Lisätietoja Sinulle ja lääkärillesi antaa tarvittaessa operatiivisen yksikön jonohoitaja puh. 040 135 7787.

Lähetteet pyydetään toimittamaan joko sähköisesti tai kirjeitse osoitteella:
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kirurgian poliklinikka
PL 25
92101 Raahe