Tekstin koko
VALIKKO

Lomakkeet

Ikääntyneiden palvelut

Hakemuslomake asumis- ja hoivapalveluihinpdf, 29 kb

Hakemuslomake asumis- ja hoivapalveluihindoc, 153 kb

Kuljetuspalveluhakemuspdf, 81 kb

Omaishoidontukihakemusdocx, 51 kb

Omaishoidontukihakemuspdf, 210 kb

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveyskysely nuorillepdf, 243 kb

Terveyskysely nuorilledocx, 58 kb

Terveyskysely aikuisillepdf, 115 kb

Terveyskysely aikuisilledocx, 62 kb

Muistutus

Muistutuslomakepdf, 268 kb

Muistutuslomakedoc, 84 kb

Palveluseteli

Hakemus palvelusetelistäpdf, 224 kb

Sopimusmalli asiakkaan ja palveluntuottajan väliseksi sopimukseksi palveluasumisessapdf, 165 kb

Sopimusmalli asiakkaan ja palveluntuottajan väliseksi sopimukseksi lapsiperheiden kotipalvelussapdf, 417 kb

Sosiaalipalvelut

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstäpdf, 213 kb

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstädoc, 104 kb

Terveydenhuollon palvelut

Ilmoituslomake terveysaseman valinnastadoc, 80 kb

Ilmoituslomake terveysaseman valinnastapdf, 222 kb

Asiakkaan vakuutustieto-ilmoitusdoc, 94 kb

Asiakkaan vakuutustieto-lomakepdf, 21 kb

Henkilötietolomakepdf, 20 kb

Leikkauspotilaan esitietolomakedoc, 201 kb

Leikkauspotilaan tiedotepdf, 270 kb

Leikkaukseen tulevan lapsipotilaan tiedotepdf, 139 kb

Tiedonsaantioikeus

Asiakas- ja potilastietojen korjaamisvaatimuspdf, 71 kb

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntöpdf, 41 kb

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksipdf, 176 kb

Lokitietojen tarkastuspyyntöpdf, 80 kb

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Terveydenhuollon potilastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Vammaispalvelut

Kuljetuspalveluhakemuspdf, 81 kb

Omaishoidontukihakemusdocx, 51 kb

Omaishoidontukihakemuspdf, 210 kb

Vammaispalveluhakemuspdf, 23 kb