Tekstin koko
VALIKKO

Lomakkeet

Ikääntyneiden palvelut

Hakemuslomake asumis- ja hoivapalveluihinpdf, 29 kb

Hakemuslomake asumis- ja hoivapalveluihindoc, 153 kb

Kuljetuspalveluhakemuspdf, 81 kb

Omaishoidontukihakemuspdf, 23 kb

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveyskysely nuorillepdf, 243 kb

Terveyskysely nuorilledocx, 58 kb

Terveyskysely aikuisillepdf, 115 kb

Terveyskysely aikuisilledocx, 62 kb

Palveluseteli

Asiakkaan palvelusetelihakemuspdf, 239 kb

Hakemus palvelusetelituottajaksi kotiin annettavat palvelutpdf, 188 kb

Hakemus palvelusetelituottajaksi palveluasuminenpdf, 388 kb

Hakemus palvelusetelituottajaksi lapsiperheiden kotipalvelu ja vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apupdf, 424 kb

Sopimusmalli asiakkaan ja palveluntuottajan väliseksi sopimukseksi palveluasumisessapdf, 165 kb

Sopimusmalli asiakkaan ja palveluntuottajan väliseksi sopimukseksi lapsiperheiden kotipalvelussapdf, 417 kb

Palveluntuottajan työraportti kotihoito, henkilökohtainen apu, lapsiperheiden kotipalvelupdf, 298 kb

Sosiaalipalvelut

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstäpdf, 213 kb

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstädoc, 104 kb

Muistutuslomakepdf, 21 kb

Muistutuslomakedoc, 91 kb

Opiskelijanliite toimeentulotuki2011pdf, 31 kb

Opiskelijanliite toimeentulotuki2011doc, 162 kb

Toimeentulotukihakemuslomakepdf, 73 kb

Toimeentulotukihakemuslomakedoc, 277 kb

Toimeentulotuen jatkohakemuspdf, 28 kb

Toimeentulotuen jatkohakemusdoc, 118 kb

Toimeentulotukihakemuksen liite, apteekkivalintapdf, 19 kb

Toimeentulotukihakemuksen liite, apteekkivalinta doc, 72 kb

Terveydenhuollon palvelut

Ilmoituslomake terveysaseman valinnastadoc, 80 kb

Ilmoituslomake terveysaseman valinnastapdf, 222 kb

Asiakkaan vakuutustieto-ilmoitusdoc, 94 kb

Asiakkaan vakuutustieto-lomakepdf, 21 kb

Henkilötietolomakepdf, 20 kb

Leikkauspotilaan esitietolomakedoc, 201 kb

Leikkauspotilaan tiedotepdf, 270 kb

Leikkaukseen tulevan lapsipotilaan tiedotepdf, 139 kb

Tiedonsaantioikeus

Asiakas- ja potilastietojen korjaamisvaatimuspdf, 71 kb

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntöpdf, 41 kb

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksipdf, 176 kb

Lokitietojen tarkastuspyyntöpdf, 80 kb

Sosiaalihuollon asiakastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Terveydenhuollon potilastietojen tarkastuspyyntöpdf, 54 kb

Vammaispalvelut

Kuljetuspalveluhakemuspdf, 81 kb

Omaishoidontukihakemuspdf, 23 kb

Vammaispalveluhakemuspdf, 23 kb