Tekstin koko
VALIKKO

Ikääntyvien neuvonta- ja palveluohjaus

Ikääntyvien palveluissa toimii NeuvoNurkka-tiimi, jonka tehtävänä on tarjota tietoa, ohjausta ja neuvontaa ikääntyvälle väestölle. Keskitetyn palveluohjauksen avulla voidaan tukea kotona asuvan ikääntyneen henkilön itsenäistä suoriutumista, hänen hyvinvointiaan, terveyttään ja toimintakykyään.

Neuvonnan ja palveluohjauksen avulla ikääntyville kuntalaisille annetaan tietoa erilaisista kotona asumista tukevista tahoista sekä asumiseen, harrastamiseen, toimeentuloon, virkistäytymiseen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista. Lisäksi NeuvoNurkassa autetaan tarvittavien hakemusten täytössä. Yksilölliseen neuvontaan ja ohjaukseen pyydetään sopimaan aika etukäteen puhelimitse, jolla varmistetaan palveluohjaajan paikallaolo liikkuvan työn vuoksi. Puhelinnumerot löytyvät tämän sivun oikeasta valikosta.


Yhteystiedot

Yleinen neuvonta ja palveluohjaus
puh. 040 135 7880
ma-pe klo 9-15

Muistineuvonta
puh. 040 135 8133
ke-to klo 9-15

SAS-palveluohjaus (asumispalvelut)
puh. 040 135 8116
ma-pe klo 9-15

Omais- ja perhehoidon ohjaus
puh. 044 439 3756
ma-pe klo 9-15

Veteraanipalvelut ja vuorohoito
puh. 044 439 3754
ma-pe klo 9-15

Erityisryhmien terveystarkastukset
puh. 040 135 8335
ma-ti, pe klo 8-9

Käyntiosoite:
NeuvoRassi
Kirkkokatu 28
92100 Raahe
ma-pe klo 8-15

Postiosoite:
NeuvoRassi
PL 25
92100 Raahe