Tekstin koko
VALIKKO

Ikääntyvien neuvonta- ja palveluohjaus

Ikääntyvien palveluissa toimii NeuvoNurkka-tiimi, jonka tehtävänä on tarjota tietoa, ohjausta ja neuvontaa ikääntyvälle väestölle. Keskitetyn palveluohjauksen avulla voidaan tukea kotona asuvan ikääntyneen henkilön itsenäistä suoriutumista, hänen hyvinvointiaan, terveyttään ja toimintakykyään.

Neuvonnan ja palveluohjauksen avulla ikääntyville kuntalaisille annetaan tietoa erilaisista kotona asumista tukevista tahoista sekä asumiseen, harrastamiseen, toimeentuloon, virkistäytymiseen ja ravitsemukseen liittyvistä asioista. Lisäksi NeuvoNurkassa autetaan tarvittavien hakemusten täytössä. Yksilölliseen neuvontaan ja ohjaukseen pyydetään sopimaan aika etukäteen puhelimitse, jolla varmistetaan palveluohjaajan paikallaolo liikkuvan työn vuoksi. Puhelinnumerot löytyvät tämän sivun oikeasta valikosta.


Yhteystiedot

Palveluohjaus
arkisin klo 9.00-15.00
puh. 040 135 7880
(Raahe ja Pyhäjoki) ja
040 135 8035
(Vihanti ja Siikajoki)

Muistineuvonta
keskiviikko ja torstai
klo 9.00-12.00
puh. 040 135 8133

SAS-palveluohjaus (asumispalvelut)
arkisin klo 9.00-15.00
puh. 040 135 8116

Omais- ja perhehoidon ohjaus
arkisin klo 9.00-15.00
puh. 044 439 3756

Veteraanipalvelut ja ikääntyneiden vuorohoito
arkisin klo 9.00-15.00
puh. 044 439 3754

Erityisryhmien terveystarkastukset
maanantai-tiistai ja perjantai
klo 8.00-9.00
puh. 040 135 8335

Käyntiosoite:
NeuvoRassi
Kirkkokatu 28
92100 Raahe

Postiosoite:
NeuvoRassi
PL 25
92100 Raahe