Tekstin koko
VALIKKO

Lakisääteiset omaishoidon vapaan aikainen hoito ja lyhytaikaisen hoidon palveluseteli

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa on 3 vrk/kuukausi ja tämän vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peritään tuloista riippumaton vuorokausikohtainen maksu (ei sisällä lääkkeitä eikä kuljetusta). Maksun suuruuteen ei vaikuta se, millaisten palvelujen avulla hoito (esim. kotihoito, asumispalvelu, laitoshoito) järjestetään eikä se, kuinka paljon palveluja annetaan hoidettavalle vuorokaudessa. Mikäli omaishoito keskeytyy tilapäisesti tai hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuna säännöllisesti yli 14 vuorokautta kalenterikuukaudessa, oikeus lakisääteiseen vapaaseen on kaksi (2) vuorokautta.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito 11,40 €/vrk
Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikaisen lyhytaikaishoidon palveluseteli 102 €/vrk

Ikäihmisten perhehoidon maksut

Lyhytaikainen perhehoito omaishoitajan vapaan aikana 11,40 €/vrk
Lyhytaikaisessa perhehoidossa muu vuorohoito 30,30 €/vrk
Lyhytaikaisessa perhehoidossa päivä- tai yöhoito 22,50 €/kerta

Yhteystiedot

Raahe

Asiakassihteeri
Eija Viirret
puh. 040 135 7863

Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti

Asiakassihteeri
Anita Mäki
puh. 040 135 7900

Yhteydenotot sähköpostilla: asiakastoimisto@ras.fi