Tekstin koko
VALIKKO

Lakisääteiset omaishoidon vapaat 1.1.2018

Omaishoitajan lakisääteinen vapaa on 3 vrk/kuukausi ja tämän vapaan aikana hoidettavalle annettavista palveluista peritään tuloista riippumaton vuorokausikohtainen maksu (ei sisällä lääkkeitä eikä kuljetusta). Maksun suuruuteen ei vaikuta se, millaisten palvelujen avulla hoito (esim. kotihoito, asumispalvelu, laitoshoito) järjestetään eikä se, kuinka paljon palveluja annetaan hoidettavalle vuorokaudessa. Mikäli omaishoito keskeytyy tilapäisesti tai hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuna säännöllisesti yli 14 vuorokautta kalenterikuukaudessa, oikeus lakisääteiseen vapaaseen on kaksi (2) vuorokautta.

Yhteystiedot

Raahe

Asiakassihteeri
Ritva Kauppila
puh. 040 135 7936

Siikajoki ja Vihannin kylä

Asiakassihteeri
Anita Mäki
puh. 040 135 7900

Pyhäjoki

Asiakassihteeri
Eija Viirret
puh. 040 135 7863