Tekstin koko
VALIKKO

Opiskelija-asiat

Opiskelijoiden harjoitteluista

Oppilaitokset varaavat harjoittelupaikat opetuskoordinaattorilta kevään harjoittelujen osalta viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Syksyn harjoittelupaikkatilaukset oppilaitoksilta tulee toimittaa maaliskuun loppuun mennessä.

Opiskelijavastaavat ilmoittavat vapaana olevat paikat omista yksiköistään opetuskoordinaattorille kevään osalta heinä- syyskuun aikana ja syksyn osalta helmikuun loppuun mennessä.

Peruuntuvat harjoittelujaksot ja opiskelijamuutokset tulee ilmoittaa opetuskoordinaattorille tai yksikköön viimeistään kaksi viikkoa ennen suunnitellun jakson alkua.

Ennen harjoittelua

Harjoitteluun tulevilla opiskelijoilla tulee olla käytynä oppilaitoksen tietoturva- ja tietosuojaluennot. Ennen harjoitteluun tuloa opiskelijat suorittavat kanta.fi- sivuilla olevan potilastiedon arkiston verkkokoulun ja siihen kuuluvan testin. www.kanta.fi/Arkistokoulutus/story.html Suoritustodistus tuodaan harjoittelun alussa opiskeluyksikköön. Kerran vuodessa suoritettu testi riittää.

Harjoittelun alussa opiskelijat suorittavat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän verkkosivuilla olevan Navisec flex itseopiskelun ja siihen kuuluvan osaamisen arvioinnin. Testi suoritetaan vuosittain. Testit suoritetaan vaikka harjoittelujakso olisi yksikössä, jossa opiskelija ei kirjaa.

Ensimmäisessä harjoitteluyksikössä opiskelija ja harjoitteluyksikön esimies allekirjoittavat Intranetistä löytyvän salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen. Käyttäjäsitoumus säilytetään harjoitteluyksikössä. Yksi käyttäjäsitoumus kattaa opiskelijan kaikki Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä suoritetut harjoittelujaksot. Jokaisen harjoittelujakson alussa yksikön esimies varmistaa, että käyttäjäsitoumus on tehty. Käyttäjäsitoumus on oltava voimassa myös lyhyillä tutustumisjaksoilla.

Potilastietojärjestelmän tunnukset annetaan onnistuneesti suoritettujen kanta.fi ja Navisec Flex- testien jälkeen. Käyttäjätunnukset ovat aktiivisena harjoittelujakson ajan, samat tunnukset aktivoidaan uudelleen seuraavalla harjoittelujaksolla.

Harjoittelujakson aikana

Jokaisessa yksikössä on nimetty opiskelijavastaava, joka toimii ohjauksen koordinoijana, opiskelijoiden lähiohjaajana sekä delegoi ohjausvastuuta toisille hoitajille. Opiskelijavastaava huolehtii, että jokaisella opiskelijalla on nimetty lähiohjaaja(t) ja informoi muuta henkilökuntaa opiskelijoiden saapumisesta, opintojaksosta, harjoittelun tavoitteista sekä huolehtii opiskelijan perehtymiseen liittyvästä mahdollisesta työnjaosta. Opiskelijalle nimetty lähiohjaaja tutustuu opiskelijan harjoittelujakson tavoitteisiin ja opiskelijoiden portfolioihin sekä varaa opiskelijan ohjaukseen tarvittavan ajan. Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja velvollisuus ohjata ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua harjoittelujakson aikana. Harjoittelun alussa opiskelija laatii työvuorolistan ohjaajan ohjauksessa. Työvuorolista säilytetään yksikössä sovitussa paikassa.

Opiskelijan palaute henkilökunnalle ja harjoittelupaikkaan

Haluamme kehittää opiskelijaohjausta ja toivomme kaikkien käytännön harjoittelussa olleiden opiskelijoiden antavan sähköisen palautteen jokaisen harjoittelujakson jälkeen intranet-sivuilla.

Vapaana olevat opinnäytetyön aiheet

1 Tietoturva, tietosuoja- onko koulutus riittävää? (hoitohenkilöstö)

2 Miten savuttomaan sairaalaan suhtaudutaan? Kyselytutkimus henkilökunnalle

3 Ergonomia - miten voit oikeanlaisella työtavalla vaikuttaa tules-vaivojen ennaltaehkäisyyn. Opas henkilöstölle. (koko henkilöstö?)

4 Tuoreen II- tyypin diabeetikon kokemus ryhmä/yksilö-ohjauksesta (diab.etespoliklinikkal)

5 Pitkäaikaishoidossa olevien vuodepotilaiden aktivointi - millä tavalla toteutuu? (palvelukodit)

6 Hiljaisen raportoinnin edut ja haitat (osastot)

7 Holhoamisesta omaehtoiseen sairaanhoitoon

8 Lääkärivastaanoton perehdytyskansion päivittäminen (Ruukin terveysasema)

9 Perehdytyskansio, sähköinen versio (kirurgian poliklinikka)

10 Sairaanhoitajaopiskelijan ohjaus/ohjaustilanteet haasteet/kokemukset työpaikkaohjaajan vastaamana

11 Sähköinen perehdytyskansio päivystykseen (AMK) / kuntayhtymään (YAMK)

12 Hoitokartta kirurgisista potilaista

13 Hoitokartta sisätautisista potilaista

Jos haluat lisätietoja tai valita jonkin yllä olevista aiheista, ota yhteyttä opetuskoordinaattoriin.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on mukana Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -mallinnushankkeessa, johon etsitään graduntekijöitä. Ilmoitus löytyy täältä:
Lihavuus laskuun -mallinnushanke etsii graduntekijöitä
pdf, 149 kb

Yhteystiedot:

Opetuskoordinaattori
Sisko Muikku
puh. 040 135 7946
sisko.muikku(at)ras.fi