Tekstin koko
VALIKKO

Päivystykseen tullessanne

Ottakaa mukaanne

 • Kela-kortti
 • Rokotuskortti
 • Tiedot voimassa olevasta lääkityksestänne (reseptit) sekä allergioistanne
 • Lähiaikojen epikriisit esim. OYS:sta
 • Lääkedosetti, astmasuihkeet, silmätipat, korvatipat ja insuliinit
 • Alle kouluikäiselle neuvolakortti

Ilmoittautuminen

Saavuttuanne päivystykseen ottakaa automaatista vuoronumero ja istukaa odottamaan. Päivystyksen sairaanhoitaja kutsuu teidät automaatin vieressä olevaan huoneeseen ja arvioi hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Vaivanne hoidetaan joko lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla.

Sairaanhoitajan hoidon arvion jälkeen Teidät ohjataan joko odotusaulaan tai tarkkailutiloihin.

Mikäli oireenne eivät vaadi päivystyksellistä hoitoa, sairaanhoitaja voi ohjata teidät kotihoitoon. Tällöin saatte kotihoito-, seuranta- ja jatkohoito-ohjeet.

Odotellessa

Miettikää odottaessanne valmiiksi

 • Säännöllinen lääkityksenne ja mahdolliset allergianne
 • Hoitoonne liittyviä mieltänne askarruttavia asioita

Tutkimukset ja jatkotoimenpiteet

 • Osa tutkimuksista voidaan tehdä jo ennen lääkärille pääsyä, esimerkiksi verikokeet, verenpaine ja sydänfilmi.
 • Joudutte mahdollisesti odottamaan pääsyä lääkärin määräämiiin röntgen- ym. tutkimuksiin.
 • Tutkimusten jälkeen teidän täytyy odottaa, koska tutkimustulosten valmistuminen vie aikaa puolesta tunnista kahteen tuntiin. Tutkimustulosten valmistuttua lääkärinne kertoo tuloksista ja päättää jatkohoidostanne.
 • Lääkärinne antaa hoito- ja lääkemääräykset, jotka hoitohenkilökunta toteuttaa.· Odotusaika on hoitoaikaa, jolloin vointianne seurataan. Mikäli vointinne muuttuu odottaessanne, ilmoittakaa siitä hoitohenkilökunnalle.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Rantakatu 4
92100 Raahe