Tekstin koko
VALIKKO

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus laadukkaisiin palveluihin ja hyvään kohteluun.

Kuntayhtymän potilas- ja sosiaaliasiamies neuvoo ja ohjaa asiakkaita ja heidän omaisiaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, esim. tiedonsaantioikeus, hoitoon liittyvät asiat ja saatu kohtelu.

Potilas- ja sosiaaliasiamies auttaa tarvittaessa ristiriitojen ratkaisemisessa ja neuvoo menettelytavoista. Tarvittaessa asiamies avustaa muistutuksen tekemisessä. Asiamieheltä saa myös tietoa potilasvahinkolaista ja apua potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen.

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2018 pdf, 509 kb

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2017pdf, 773 kb

Muistutuslomakepdf, 268 kb

Muistutuslomakedoc, 84 kb

Potilaan oikeudetpdf, 153 kb

Sosiaalitoimen asiakkaan oikeudetpdf, 151 kb

Yhteystiedot

Potilas- ja sosiaaliasiamies
Sisko Muikku
puh. 040 135 7946
ma-to klo 8-12

Yhteydenotot mieluiten ensin puhelimitse.

Potilas- ja sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös sähköisen palvelukanavan NettiRassin kautta. Kirjautuminen mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla www.nettirassi.fi.