Tekstin koko
VALIKKO

Psykiatrinen osasto

Osastolle hakeudutaan terveyskeskuksen, mielenterveystoimiston, tai muun lääkärin lähetteellä.

Hoitotiimi toimii psykiatrian erikoislääkärin johdolla. Työskentelyote on perhe- ja verkostokeskeinen.

Osastolle tulon syitä voivat olla mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit sekä elämäntilannekriisit.

Käyntiosoite
Rantakatu 8 D, 3. krs (Softpolis)
92100 Raahe

puh. 040 1357764

faksi 08 2236 106

Yhteystiedot

Psykiatrinen osasto
puh. 040 1357764

Vastaava hoitaja
Minna Männikkö
puh. 040 1357764

Tulosyksikköjohtaja
Jyrki Seppä
puh. 044 4394766