Tekstin koko
VALIKKO

PUHELINVAIHDE
08 849 111
HYVINVOINTIPISTE NEUVORASSI040 135 8455
TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT
Tulosaluejohtaja, johtava lääkäri Susanna Halonen 040 135 8510
Hoitotyön johtaja Minna Alatalo 044 439 4900
Sairaanhoidollisten tukipalvelujen tulosyksikköjohtaja
Anna Laulumaa
040 135 8301
Avohoidon tulosyksikköjohtaja Janne Jounila 040 135 7837
Avohoidon palvelupäällikkö Paula Niemelä 044 439 4610
Osastohoidon tulosyksikköjohtaja Minna Alatalo 044 439 4900
Suun terveydenhuollon tulosyksikköjohtaja Ari Salo 040 135 7740
Päivystys 08 849 4511
Terveysasemat
Raahen terveysasema 08 849 4580
Pyhäjoen terveysasema 08 849 4560
Ruukin terveysasema 08 849 4612
Siikajoenkylän terveysasema 08 849 4632
Vihannin terveysasema 08 849 5086
Työterveyshuolto ajanvaraus (Terveystalo) 030 6000
Hammashoitolat
Raahen hammashoitola 08 849 4708, 08 849 4710,
08 849 4720
Ruukin hammashoitola 08 849 4728
Siikajoenkylän hammashoitola 08 849 4732
Pyhäjoen hammashoitola 08 849 4725
Vihannin hammashoitola 08 849 5104
Laboratorio ajanvaraus 0206 19 80 19
Laboratorio muut tiedustelut / osastonsihteeri 040 135 7953
Radiologia ajanvaraus 08 849 4830
Osastot
Osasto 3: kanslia 040 135 7802, 040 135 7803
Osasto 5: solu A, solu B, solu C 040 135 7727, 040 135 7728,
044 439 4663
kotiutushoitaja 044 439 4668
Osasto 6: solu A, solu B, solu C 040 135 7729, 040 135 7730,
044 439 4673
kotiutushoitaja 040 135 7733
Dialyysiyksikkö 040 135 8079
Gellman-kotisairaala
sairaanhoitaja, lähihoitaja

040 135 7737, 040 135 7738
Poliklinikat
Diabetespoliklinikka 08 849 4580
Kipupoliklinikka 08 849 4848
Kirurgian poliklinikka 08 849 4950
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka 040 135 7827
Lastentautien poliklinikka 040 135 7813 ma-ke
Sisätautien poliklinikka 08 849 4921
Naistentautien poliklinikka 08 849 4864
Äitiyspoliklinikka 08 849 4862
Terapiapalvelut
Apuvälinelainaamo 08 849 5620
Fysioterapia 08 849 4641
Puheterapia 044 439 4652, 044 439 4653,
044 439 4654, 040 135 8110
Ravitsemusterapia 044 439 4655
Toimintaterapia 044 439 4659, 044 439 4657
Potilas- ja sosiaaliasiamies-opetuskoordinaattori
Sisko Muikku 040 135 7946
Sairaalapastori
Marja-Liisa Matala 040 6710 633

AIKUISSOSIAALITYÖ
Tulosaluejohtaja Elisa Roimaa 040 135 7911
Tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa 040 135 7911
Palveluesimies Satu Kinnunen 044 439 3704
Raahe
Aikuissosiaalityön palveluohjaus ma-pe klo 8-11 040 135 8021
Vs. sosiaalityöntekijä Anniina Haukipuro 044 439 3703
Sosiaaliohjaaja Hanna Sippala 040 135 8088
Sosiaaliohjaaja Aili Karihtala 040 830 3147
Sosiaaliohjaaja Henna Keränen 044 439 3749
Työhönvalmentaja Birgitta Lahti 040 135 8101
Kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori Merja Aunola
Asumissosiaalinen kuntoutus, sosiaaliohjaaja Heli Haverinen
040 135 6974
040 135 8507
Asiakassihteerit
Sari-Kaija Pernu, välitystilit 044 439 3713
Anne Pirttimaa, välitystilit 044 439 3705
Eija Ilmakangas 044 439 3716
Pyhäjoki
Vs. sosiaalityöntekijä Anniina Haukipuro 044 439 3703
Siikajoki
Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu 040 135 7913
Vihanti
Sosiaaliohjaaja Anne Kujansuu 040 135 7913
Työvoiman palvelukeskus
Sosiaaliohjaaja Tarja Luoto 040 830 3132
Sosiaaliohjaaja Eila Kangastalo 044 439 3893
Sosiaaliohjaaja Marjo Luoto-Harjuhaahto 040 135 8100
Asiantuntija Anna Alatalo 029 505 6607
Asiantuntija Ulla Saarenpää 029 505 6719

VAMMAISPALVELUT
Tulosyksikköjohtaja Juha Kähkönen 044 439 3752
Sosiaalityöntekijä Marjo Kokkaret 044 439 3717
Kehitysvammaisten palveluohjaus ja avohuolto
Vammaispalveluohjaaja Anu Uusimäki (Raahe) 044 439 3820
Vammaispalveluohjaaja Sari Valuri (Raahe, Pyhäjoki)

044 439 3816

Vammaispalveluohjaaja Annikki Haaranen (Raahe, Pyhäjoki)

040 135 8457

Vammaispalveluohjaaja Ella Juntunen (Siikajoki, Vihanti) 040 135 7904
Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta
Vammaispalveluohjaaja Mervi Siipola, Toimintakeskus Kuutti Raahe 040 830 3137
Vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen, Työkeskus Paja-Pehkola Paavola 040 135 7902
Kehitysvammaisten asumispalvelut
Vammaispalveluohjaaja Marja Ukkola, Antinkankaan palvelukoti Raahe 040 830 3136
Tiimivastaava Kirsi Luiskala-Ahola, Vilpun asuntola ja Kompassi Raahe 040 135 7990
Vammaispalveluohjaaja Tanja Lievonen, Kaarna-koti Ruukki 040 135 7902
Niittykoti Pyhäjoki 040 135 7864

LAPSI- JA PERHEPALVELUT
Tulosaluejohtaja Elisa Roimaa 040 135 7911
Lapsiperheiden palveluohjaus ma-pe klo 8-11 040 135 8125
NEUVOLAPALVELUT
Tulosyksikköjohtaja Anna-Maija Pehkonen 044 439 4590
Raahe (Raahepolis)
Äitiysneuvola 040 135 8041, 040 135 8042,
040 135 8043, 040 135 7985,
040 135 8044
Lastenneuvola 040 135 8043, 040 135 8045,

040 135 8046, 040 135 8047,
040 135 7985

040 135 8048, 040 135 7989,
040 135 8015
Perhesuunnitteluneuvola 08 849 4580
Pyhäjoki
Äitiys- ja lastenneuvola 044 439 4567
Siikajoki
Siikajoenkylän neuvola 044 439 4634
Ruukin neuvola 040 135 7905, 040 135 7715
Vihanti
Äitiysneuvola 040 135 7949
Lastenneuvola 040 135 7948
Puheterapia
Puheterapeutti Jaana Tikkala 044 439 4654
Puheterapeutti Sari Nikula 040 135 8110
Puheterapeutti Pauliina Ryynänen 044 439 4652
Puheterapeutti Heini-Maarit Takala 044 439 4653
PERHESOSIAALITYÖ
Tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa 040 135 7911
Lastensuojelu
Johtava sosiaalityöntekijä Saana Savela 040 135 8148
Lastensuojeluilmoitukset, tiedonsaannit, yhteydenotot
ma-pe klo 8-11
040 135 8125
Alkuarviointitiimi:
Sosiaalityöntekijä Mia Rinkinen 040 135 8455
Sosiaaliohjaaja Reetta Junno 044 437 3711
Sosiaaliohjaaja Tuija Silvola
Sosiaaliohjaaja Kati Pitkäaho
040 135 8160
040 830 3148
Avohuollon tiimi:
Sosiaalityöntekijä Päivi Nurkkala 040 830 3133
Sosiaalityöntekijä Sanna Veteläinen 044 439 3706
Sosiaalityöntekijä Saija Ranz 044 439 3710
Sosiaalityöntekijä 040 135 8148
Sosiaaliohjaaja Reeta Tabell 040 135 8493
Sijaishuollon tiimi:
Sosiaalityöntekijä Eija Viirret 040 135 7917
Sosiaalityöntekijä Maria Sovasto 040 135 3708
Sosiaaliohjaaja Terhi Klemetti 044 439 3709
Lapsiperheiden sosiaalityö:
Sosiaalityöntekijä Tommi Heikka 040 135 7853
Sosiaalityöntekijä Marika Haapasalo
Sosiaaliohjaaja Marjo Mäntykenttä
Sosiaaliohjaaja Laura Rasila
040 135 8546
040 135 7918
040 135 8494
Lastenvalvoja
Lastenvalvoja Nina Äijälä 044 439 3702
Perhetyö
Lapsiperheiden palveluohjaus: uudet asiakkaat ja ensiyhteydenotot ma-pe klo 8.00-11.00 040 135 8125
Perhepalveluesimies Satu Parviainen 040 135 8144
Perheohjaaja Lea Hassila (vapaaehtoistoiminta) 044 439 3700
Perheneuvola
Lapsiperheiden palveluohjaus: uudet asiakkaat ja ensiyhteydenotot ma-pe klo 8-11 040 135 8125
Palveluesimies Maria-Liisa Mutanen 040 135 8096
Asiakassihteeri Tarja Lohtander 044 439 4792

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT
Tulosaluejohtaja Katriina Niemelä 044 439 4692
KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT
Tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa 040 830 3138
Ikääntyvien neuvonta ja palveluohjaus
Yleinen neuvonta ja palveluohjaus 040 135 7880, 040 135 8035,
040 135 7931
Vuorohoito ja veteraanipalvelut 044 439 3754
Muistikoordinaattori Anne Viirret-Rautio 040 135 8133
Terveydenhoitaja Jenni Lukkarila 040 135 8335
Omais- ja perhehoidon palveluohjaaja Henna Jokimäki 044 439 3756
SAS-palveluohjaaja (asumispalvelut) Paula Roth 044 439 3754
Kotihoidon palveluesimiehet
Raahe:
Pattijoki - Feenix - Kummatti - Saloinen: Hannele Kaila 08 849 5732
Raahen kaupungin alue: Helena Mattila 08 849 5733
Vihanti: Tuula Riihijärvi 08 849 5735
Pyhäjoki: Pia Känsäkoski 08 849 5731
Siikajoki: Tuula Riihijärvi 08 849 5735
Gellman-tiimi (kotiutus, kotikuntoutus ja Gellman-kotisairaala): Raija Konola 040 135 7788
Kotihoidon tiimivastaavat
Raahe:
Kummatti ja Feenix 040 135 8127
Pattijoki 040 135 8440
Saloinen 040 135 8124
Raahe A 040 135 8122
Raahe B 040 135 8123
Vihanti A 040 135 7945
Vihanti B 040 135 7947
Pyhäjoki:
Pyhäjoki 040 135 8002
Siikajoki:
Siikajoki 044 439 4635
Ruukki 1 044 439 4621
Ruukki 2 044 439 4623
Paavolatalo 040 135 8224
Kotihoidon tiimit
Raahe:
Kummatti 044 439 3773
Feenix 040 135 8114,
ma-su klo 7-21 040 135 8115
Pattijoki 044 439 3886
Pattijoki Hietikko 044 439 3831
Pattijoen tiimi sairaanhoitaja 040 135 8099
Saloinen 044 439 3768
Raahe A 044 439 3761
Raahe B 044 439 3762
Vihanti A 040 135 7923
Vihanti B 040 135 7921
Pyhäjoki:
Tiimivastaava 040 135 8002
Pyhäjoki 1 040 135 7858
Siikajoki:
Siikajoki 040 135 7877, 040 135 7876
Ruukki 1 040 135 7870, 040 135 7870,
040 135 7871, 040 135 7869
Ruukki 2 040 135 7873, 040 135 7873,
040 135 7874, 040 135 7875
Gellman-tiimi
Gellman-kotisairaala sairaanhoitaja 040 135 7737
Gellman-kotisairaala lähihoitaja 040 135 7738
Kotiutus ja kotikuntoutus sairaanhoitaja 040 135 8495
Kotiutus ja kotikuntoutus lähihoitaja 040 135 8496
Kotiutus ja kotikuntoutus fysioterapeutti 044 439 3723
Kotiutus ja kotikuntoutus toimintaterapeutti 040 135 8176
Päivätoiminta
Raahe: Kreivinaika 044 439 4681
Vihanti: Ukonmäki 040 135 7928
Pyhäjoki: Jokikartano 08 849 5731
Siikajoki: Siikapirtti 040 135 7951
Geriatrian poliklinikka 040 135 7735
Hoitotarvikejakelu
Raahe: Brahenkatu 14-16 044 439 3751
Vihanti: Kirkkotie 2 040 135 7945, 040 135 7947
Pyhäjoki: Pajahaantie 6 040 135 7855
Siikajoenkylä: Pitkätie 3 044 439 4635, 040 135 7876
Ruukki: Heikinkuja 4 044 439 4621, 044 439 4623
Kotiin kuljetettavassa ateriapalvelussa tapahtuvat muutokset
Raahe 044 439 3790
Vihanti 040 311 0460
Pyhäjoki 040 359 6063
Siikajoenkylä 050 405 5723
Ruukki 040 315 6389
ASUMIS- JA HOIVAPALVELUT
Palvelukeskus Maininki, Raahe
Palveluesimies Carita Hiironen 044 439 3750
Sopula A 040 135 7972
Sopula B 040 135 8166
Onnentupa 040 135 7974
Kotipolku 040 135 7971
Mäkikoti 040 135 8146
Yöhoitajat 040 135 8405, 040 135 8406
Palvelukeskus Kotiranta, Pattijoki
Palveluesimies Tiina Mattila 044 439 3869
Kotilehto 044 439 3874
Poukama 040 830 3139
Valkama 040 135 8081
Palvelukeskus Salonkartano, Saloinen
Palveluesimies Tiina Mattila 044 439 3869
Hoitajat 040 135 7906, 040 135 8050
Palvelukeskus Jokikartano, Pyhäjoki
Palveluesimies Pia Känsäkoski 08 849 5731
Sairaanhoitaja 040 135 7935
Valkama 040 135 7865
Lohela 040 135 7866
Kiiskilä 040 135 7867
Palvelukeskus Mäkelänrinne, Ruukki
Palveluesimies Katri Muhonen 040 135 7898
Pihlaja 040 135 7893, 040 135 7881
Seutukunnallinen hoivaosasto 040 135 7897
PALVELUSETELIT
Tulosyksikköjohtaja Katriina Jokinen 040 135 8542

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT
Tulosaluejohtaja Elisa Roimaa 040 135 7911
Tulosyksikköjohtaja Jyrki Seppä 044 439 4766
Sosiaaliohjaaja Tanja Kippola 040 135 7851
Toimintaterapeutti Katja Pietarila 044 439 4774
Mielenterveyskeskus 08 849 4761
Päivystävä sairaanhoitaja ma-pe klo 10-11 044 439 4770
Psykiatrinen osasto 040 135 7764
Mielenterveysneuvolat: 040 135 7695
Pyhäjoki 040 135 7695
Siikajoki 044 439 3803
Vihanti 040 135 7954, 040 135 7958
Kuntoutusyksikkö Kotirappu, Raahe 040 135 7854
Vastaava hoitaja Maarit Kestilä 040 135 8185
Päihdepalvelut 044 439 3786
Palveluesimies Antti Raappana 044 439 3786
Päihde- ja perheohjaaja Mikko Qvist 044 439 3784
Päihde- ja perheohjaaja Jani Sippala 044 439 3805
Päihdeohjaaja Anne Väätäjä 044 135
Sairaanhoitaja Arja Karhunen 044 439 3804
Erityisnuorisotyöntekijä Laura Manninen 044 439 3353
Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja Annika Keiski-Turunen 044 439 3804

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
Kuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen 050 390 0066
Talous- ja henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt 040 519 0888
Kiinteistöpäällikkö Pekka Kastell 044 439 4440
Hallinnon sihteerit, kirjaamo ja palvelussuhdeasiat
Palvelussuhdepäällikkö Paula Korpela 040 135 7671
Hallintosihteeri Eija Luomajoki 044 439 3800
Hallintosihteeri Johanna Flinck 044 439 4402
Hallintosihteeri 040 135 8344
Asiakastoimisto
Toimistopäällikkö Maarit Laurila 040 830 3140
Asiakassihteeri Seija Ikonen 08 849 4439
Asiakassihteeri Anita Mäki 040 135 7900
Asiakassihteeri Virpi Vaihoja 08 849 4437
Asiakassihteeri Eija Viirret 040 135 7863
Taloustoimisto
Laskentapäällikkö Rauni Launonen 040 135 7672
Laskentasihteeri Marja Huhtala 040 135 7909
Laskentasihteeri Eila Jaakola 040 135 8001
Tietohallinto ja arkisto
Tietohallintopäällikkö Markku Borén 044 439 4460
Järjestelmäsuunnittelija Riikka Holappa 040 631 4435
Tietohallintosuunnittelija Lea Sassali 040 135 7975
Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava Kaisa Kinnunen-Luovi 040 135 7673
Suunnittelija Karita Pesonen 044 439 4794
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi
> Muut yhteystiedot
Päivystys