Tekstin koko
VALIKKO

Puheterapia

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, logopedian koulutusohjelma). Puheterapeutin vastuualueeseen kuuluvat lasten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus sekä lisäksi aikuisten kommunikaatiovaikeuksien ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään.

Puheterapiaa tarvitaan tukemaan ja kehittämään puhe- tai kommunikaatiohäiriöisen lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta. Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle.

Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa puheterapiaa. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen päivähoidon kehittämistyöhön mm. oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä.

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin. Lähete terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai muulta hoitavalta taholta on toivottava, mutta ei välttämätön.

Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien kommunikaation ja nielemisen häiriöiden arviointia ja kuntoutusta.

Tavallisimpana diagnoosina on aivohalvaus, jonka seurauksena ihmisellä voi olla afasia, dysartria tai nielemisen häiriö. Muita tavallisia diagnooseja aikuisilla ovat ALS, MS-tauti ja Parkinson. Äänihäiriö, äänen käheys tai väsyminen sekä änkytys voivat olla syynä terveyskeskuspuheterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen.

Joskus lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus saattaa haitata vasta tai vielä aikuisiällä, esimerkiksi uudelleenkoulutuksen yhteydessä.

Yhteystiedot

Puhelinajat:
tiistaisin klo 8.00 - 9.00 ja torstaisin klo 12.00 - 13.00

Puheterapeutti FM, Sari Nikula, puh. 040 135 8110 ja puheterapeutti Pauliina Ryynänen, puh. 044 439 4652
- Raahe ja aikuisneurologiset asiakkaat koko kuntayhtymän alueella

Puheterapeutti FM Sari Nikula, puh. 040 135 8110 ja puheterapeutti Pauliina Ryynänen puh. 044 439 4652
- Ollinsaaren alue (92120 Raahe), Siikajoki, Vihanti

Puheterapeutti FM Sari Nikula, puh. 040 135 8110 ja puheterapeutti Pauliina Ryynänen, puh. 044 439 4652
- Pattijoki ja Pyhäjoki

Sijainti:
Raahen sairaalan ensimmäinen kerros, huoneet 45 - 42 (entisen lääkärinvastaanoton tiloissa).

Postiosoite
Puheterapia, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 25
92101 Raahe

Lasten puheterapia

Lisätietoja:
www.stroke.fi
www.nv.fi

Yhteystiedot

Puheterapeutti

Pauliina Ryynänen

Puh. 044 439 4652

Puheterapeutti

Sari Nikula
Puh. 040 135 8110