Tekstin koko
VALIKKO

Puheterapia

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, logopedian koulutusohjelma). Puheterapeutin vastuualueeseen kuuluvat lasten puheen-, kielen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus sekä lisäksi aikuisten kommunikaatiovaikeuksien ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky asiakkaalle jokapäiväiseen elämään: kotiin, päivähoitoon, kouluun ja työelämään.

Puheterapiaa tarvitaan tukemaan ja kehittämään puhe- tai kommunikaatiohäiriöisen lapsen ja hänen ympäristönsä välistä vuorovaikutusta. Kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, lukemis- ja kirjoittamishäiriöt, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyvät ongelmat kuuluvat puheterapian ammattilaiselle.

Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa on olennainen osa puheterapiaa. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen päivähoidon kehittämistyöhön mm. oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyssä.

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä puheterapeuttiin. Lähete terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai muulta hoitavalta taholta on toivottava, mutta ei välttämätön.

Aikuisten puheterapia

Aikuisten puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien kommunikaation ja nielemisen häiriöiden arviointia ja kuntoutusta.

Tavallisimpana diagnoosina on aivohalvaus, jonka seurauksena ihmisellä voi olla afasia, dysartria tai nielemisen häiriö. Muita tavallisia diagnooseja aikuisilla ovat ALS, MS-tauti ja Parkinson. Äänihäiriö, äänen käheys tai väsyminen sekä änkytys voivat olla syynä terveyskeskuspuheterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen.

Joskus lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus saattaa haitata vasta tai vielä aikuisiällä, esimerkiksi uudelleenkoulutuksen yhteydessä.

Yhteystiedot

Puhelinajat:
tiistaisin klo 8-9 ja torstaisin klo 12-13

Puheterapeutti FM, puh. 044 439 4652
- Raahe

Puheterapeutti FM Anna Kuha, puh. 044 439 4654
- Ollinsaaren alue (92120 Raahe), Siikajoki, Vihanti

Puheterapeutti, puh. 044 439 4653
Raahe ja aikuisneurologiset asiakkaat koko kuntayhtymän alueelta

Puheterapeutti FM Sari Nikula, puh. 040 135 8110
- Pattijoki ja Pyhäjoki

Sijainti:
Raahen sairaalan ensimmäinen kerros, huoneet 184 - 187 (Entisen lääkärinvastaanoton tiloissa).

Postiosoite
Puheterapia, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
PL 25
92101 Raahe

Lasten puheterapia

Lisätietoja:
www.stroke.fi
www.nv.fi

Yhteystiedot

Puheterapeutti
puh. 044 439 4652

Puheterapeutti
puh. 044 439 4653

Puheterapeutti
Anna Kuha
puh. 044 439 4654

Puheterapeutti
Sari Nikula
puh. 040 135 8110