Tekstin koko
VALIKKO

Sähköinen lääkemääräys

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on käytössä sähköinen lääkemääräys

Paperireseptistä sähköiseen lääkemääräykseen

Paperireseptit voidaan muuttaa sähköiseksi asioimalla omalla terveysasemalla. Ottakaa mukaan käytössänne olevat paperireseptit.
Voitte myös tiedustella asiasta sähköisen palvelukanavan NettiRassin kautta tai soittamalla omalle terveysasemalle.
  • Pyhäjoen terveysasema 08 849 4560
  • Vihannin terveysasema 08 849 5085 tai 08 849 5086
  • Ruukin terveysasema 08 849 4612
  • Siikajoenkylän terveysasema 08 849 4632
  • Raahen terveysasema 040 135 7702 klo 10-11.30 ja 12-15

Sähköisen lääkemääräyksen uudistaminen

Sähköisen lääkemääräyksen uudistamista voitte pyytää apteekista, NettiRassin tai Omakannan kautta sekä omalta terveysasemalta. Sähköinen lääkemääräys uudistetaan 8 vuorokauden kuluessa, jonka jälkeen voitte hakea lääkkeet mistä tahansa apteekista. Uudistamisesta saatte halutessanne tekstiviestin matkapuhelimeenne.

Lääkitystietonne tallennetaan valtakunnalliseen Reseptikeskukseen, jota ylläpitää Kela. Teillä on mahdollisuus tarkastella omia sähköisiä lääkitystietojanne Omakannasta.

Voitte pyytää yhteenvedon lääkityksestänne apteekista, terveydenhuollon toimipisteistä tai tulostaa em. omakanta sivustolta.

Toisen puolesta asiointi

Kun joku toinen hoitaa toistuvasti sähköiseen reseptiin liittyviä asioitanne apteekissa tai terveydenhuollossa, pitää hänellä olla siihen kirjallinen suostumus, jonka olette allekirjoittanut. Suostumuslomakkeita saa apteekeista, Kelan toimistoista ja julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta.

Kirjallinen suostumus on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Apteekkia varten suostumus voidaan antaa joko yhdeksi käyntikerraksi tai kolmeksi vuodeksi.
Suostumuksen annettuanne toinen henkilö voi
  • pyytää yhteenvedon käyttämistänne lääkkeistä
  • selvittää lääkityksenne
  • pyytää mitätöimään sähköisen reseptin, kun ette tarvitse lääkettä enää
  • pyytää uusimaan sähköisen reseptinne

Tietoa sähköisestä lääkemääräyksestä
www.kanta.fi/resepti-esittely

Hyvinvointikuntayhtymän sähköinen palvelukanava NettiRassi:
www.nettirassi.fi