Tekstin koko
VALIKKO

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystyksellä vastataan välittömiin ja kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeisiin erilaisissa elämän kriisi- ja hätätilanteissa.

Sosiaalipäivystykseen ohjautuvat mm. äkilliset ja välittömät lastensuojelutilanteet, nuorten kriisitilanteet sekä perheväkivaltatilanteet. Myös työikäisten ja iäkkäiden palvelutarve arvioidaan sosiaalipäivystyksessä päivystysluonteisesti tilanteen niin vaatiessa. Onnettomuustilanteissa sosiaalipäivystys kutsutaan paikalle akuutin kriisiavun järjestämiseksi.

Sosiaalipäivystys järjestetään ympärivuorokautisesti kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi. Palveluun saa yhteyden soittamalla hätänumeroon 112. Hätäkeskuspäivystäjä arvioi tilanteen ja välittää tehtävän sosiaalipäivystäjälle.

Sosiaalipäivystystä toteutettaessa toimitaan yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaalipäivystystä toteutetaan yhteistyössä Kalajoen SoTe-yhteistoiminta-alueen kanssa.

Yhteystiedot

Hätäkeskus 112